ANTALYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ve alacaklılar toplantı ilanı

ANTALYA 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/2 İflas
Tebligat Konusu
:
ÖZ-ÇEK KIRTASİYE BİLGİSAYAR BİLİŞİM TURİZMVE GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Şirket alacaklıları, İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
08.01.2020 14:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ADİ TASFİYE İLANI
ANTALYA 2. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MÜFLİSİN HÜVİYETİ VE İKAMETGAHI ; ÖZ-ÇEK KIRTASİYE BİLGİSAYAR BİLİŞİM TURİZMVE GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET
LTD. ŞTİ. – ANTALYA (Antalya Ticaret Sicil – 19195 )
(Antalya Kurumlar VD. 6720043249 )
İFLASIN AÇILDIĞI
TARİH ; 15.10.2019 günü saat: 14.13
DOSYA NUMARASI ; 2019/2 İflas.
Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi ’nin 15.10.2019 Tarih ve 2018/808 Esas sayılı kararı ile iflasına karar verilen Müflis hakkındaki tasfiyenin Adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan;

1-Müflis’ ten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay (+) içerisinde, İflas Dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini(Senet,Defter,Hülasası Vesaire ) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,

2-Müflis’ e Borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halin İcra ve İflas Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3- Müflis’ in mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o malları üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde İflas Daire’si emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4-08.01.2020 günü saat 14.00’ de Antalya 2. İcra ve İflas Müdürlüğü ‘ nde yapılacak olan ilk alacaklılar toplantısına gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri tebliğ ve ilan olunur. 25.11.2019
(+) Uzak yerde veya yabancı Ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR