İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Adi tasfiye ve alacaklılar toplantı daveti

İSTANBUL 3. İFLAS DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036838
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 07.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/13 İFLAS
Tebligat Konusu
:
MÜFLİS : ÖGER OTEL İŞLETMELERİ TURİZM VE TİC.A.Ş.
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve 3. şahıslar
Toplantı Tarihi
:
10.09.2019 10:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 3.İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2019/13 İFLAS DOSYASINDAN

ADİ TASFİYE ve İFLASIN AÇILMASI
ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR

MÜFLİS : ÖGER OTEL İŞLETMELERİ TURİZM VE TİC.A.Ş.
Vergi No : 4630036954
İst. Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil No: 682940/0
A D R E S İ : Ergenekon Mh.Fransız Hastanesi Sok.Kaya Apt.No.1 K.4 Harbiye Şişli / İSTANBUL
KARARI :İst.18. Asl.Tic.Mah.nin 30/05/2019 Tarih ve2016/55 E. Sayılı iflas kararı.
l. ALACAKLILAR TOPLANTISIYER- GÜN ve SAAT: 10 EYLÜL 2019SALIgünü saat 10:00'da İstanbulAdliye Sarayı (Çağlayan Adliyesi 3. Kat, C1-305 nolu SEMİNER SALONU)-İSTANBUL
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- l. ALACAKLILAR TOPLANTISIYER- GÜN ve SAAT:10 EYLÜL 2019SALIgünü saat 10:00'da İstanbul Adliye Sarayı (Çağlayan Adliyesi 3. Kat, C1-305 nolu SEMİNER SALONU'UNDA)-İSTANBUL ilk toplantı yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulanmağa hakları olduğu.
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine vekile temsil ettirmeleri,müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin de toplantıdabulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve tasarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c-Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemeleri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur. 05/08/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR