ESKİŞEHİR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adi tasfiye ilanı

ESKİŞEHİR 7. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/1 İFLAS
Tebligat Konusu
:
Müflis: HEDEF EĞİTİM ARAÇLARI BÜRO MOBİLYALARI VE REKLAMCILIK SAN VE TİC. LTD ŞTİ
Tebligat Muhatabı
:
Alacaklılar ve borçlular

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

ESKİŞEHİR 7. İFLAS DAİRESİ

2018/1 İFLAS 12/03/2019

ADİ TASFİYE İLANI- ESKİŞEHİR 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Müflisin Hüviyeti ve İkameti: HEDEF EĞİTİM ARAÇLARI BÜRO MOBİLYALARI VE REKLAMCILIK SAN VE TİC. LTD ŞTİ
Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde no: 18 Odunpazarı Eskişehir
İflasın açıldığı Tarih: 28.11.2018 günü saat 11:27
Dosya numarası : 2018/1 İflas
-Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesinin 28/11/2018 tarih ve 2018/546 Esas- 2018/941 Karar sayılı ilamı ile iflasına karar verilen 4610214369 vergi numarasında kayıtlı yukarıda ismi yazılı bulunan müflis hakkındaki tasfiyenin adi şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan ,
-Müflisten alacaklı olanlarla, taşınır ve taşınmazları üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren 1 ay* içerisinde iflas dairesine yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, defter, hülasası vesaire ) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
-Müflise borçlu olanların aynı gün içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin İİK 336. Maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,
-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak kaydı ile bunları aynı süre içerisinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri tevdi etmemeleri durumunda bu hususta geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları ,
-12/04/2019 günü saat 14:30 'da Eskişehir Adliyesi 7. İcra Müdürlüğü Kalem odasında ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekili göndermeleri tebliğ ve ilan olunur.12.03.2019
(*) Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için süre uzatılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR