ÇORUM ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

İzole yapılması  işleri hizmet alımı

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623107
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/305102
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Rafineri, Ham Fabrika, Arıtım Tesisi ve Meydan kısımlarında yapılacak ±%20 Toleranslı  2500 m² Boru, 600 m² Düz Yüzey ve 500 Kg. Poliüretan Köpük Kaplama   izolasyonu işleridir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Çorum Şeker Fabrikası
İhale Tarihi
:
12.07.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
İZOLE YAPILMASI İŞLERİ HİZMET ALIMI

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

İzole Yapılması İşleri Hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine Göre Açık İhale Usulü İle Birim Fiyat Teklif Alınmak Suretiyle ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017/305102
1-İdarenin
a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM
b) telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikasında bulunan Rafineri, Ham Fabrika, Arıtım Tesisi ve Meydan kısımlarında yapılacak ±%20 Toleranslı 2500 m² Boru, 600 m² Düz Yüzey ve 500 Kg. Poliüretan Köpük Kaplama izolasyonu işleridir.
b) yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) tarihi ve saati : 12/07/2017 Çarşamba günü, saat 14.00

4. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
7. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR