Yazdır

YAĞAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bina inşaatı yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637417
Şehir : Erzurum / Köprüköy
Yayınlandığı Gazeteler

PUSULA 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Tarihi : 26.07.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Tarım Kredi Kooperatitleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binası
Niteliği, Türü, Miktarı : Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Şehitler Mahallesi. 141 ada, 14 parselde kayıtlı 4.000,00 m2 arsa üzerine yaklaşık 100 m2 tek katlı kaloriferli idari bina inşaatı
İhale Türü : Yapım İşi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERA TİFLERİ ERZURUM BÖLGE BİRLİĞİ 2610 SAYILI YAĞAN TARIM KREDİ KOOPERATİFİ TEK KATLI HİZMET BİNASI İNŞAATI
İhale İlanı

1) Kooperatifımizce Erzurum İli, Köprüköy İlçesi, Şehitler Mahallesi. 141 ada, 14 parselde kayıtlı 4.000,00 m2 arsa üzerine yaklaşık 100 m2 tek katlı kaloriferli idari bina inşaatı işi kapalı teklif, açık eksiltme usulü ve ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL esasına göre Şartnamesinde açıklandığı şekilde ihale edileeektir.
2) İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3' ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
3) İhale 26/07/2017 tarihinde, saat 14.00'da Tarım Kredi Kooperatitleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
4) İstekliler bu işe ait proje ve ihale dosyasını, Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği veznesine veya kooperatifin T.C Ziraat Bankası Köprüköy şubesi nezdindeki 2525 28925024 5003 nolu hesabına 50,00- (Elli) TL yatırarak Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasından temin edilebilir. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Hizmet Binasında 26/07/2017 tarihine kadar çalışma saatleri içinde incelenebilir.
5) İhaleye iştirak edeceklerin sözleşme ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde hazırlanan teklifleri kapalı zarf içerisinde 25/07/2017 tarihi saat 17:00 ye kadar teslim edilecektir. İhale komisyonunca dış zarflar açılarak yeterlilik alan firmalar belirlenecek 26/07/2017 tarihinde isteklilerin huzurunda yeterlilik alan firmalar ile ihale yapılacaktır.
6) İsteklilerde aranılan üiğer belgeler Yapı İşleri Şartnamesinde belirtilecektir.
7) Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8) Tarım Kredi Kooperatifleri 2886 ve 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
NOT: İhaleye iştirak için örnek teklif mektubu Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğinden temin edilecektir. Örnek teklif mektubu dışındaki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
ADRES: Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliği Yunus Emre Mah., Atatürk Bulvarı, Yenişehir Kavşağı No:l Palandöken/ERZURUM Tel : 0 442 315 60 35-36-37 Dahili: 1312, 1325, 1354

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR