Yazdır

ŞAHİNBEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Satılık arazi hissesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492844
Şehir : Gaziantep / Şahinbey
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP EKSPRES 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GAZİANTEP EKSPRES 05.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 21.11.2016 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Gaziantep SGK.İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.
İhale Türü : Satış
Muhammen Bedel : 48000 TL
İhale Kayıt No : 2016/128
İhale Usulü : 6183 SAYILI AATUHK USULÜNCE SATIŞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
DOSYA NO : 2016/128

1-) Tapu Kaydı: Tespit konusu yer tapuca Gaziantep ili Şehitkamil İlçesi Zeytinli Mah. Karagöz Vakfı Mevkii 1181 ada 25 parsel olup bağ ve tarla tapulu 6.106,00 m2 taşınmazdır. Tapuda hisse oranı 120/6106’dır.

2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri : Taşınmaz her ne kadar tapuca bağ ve tarla vasfında ise de hali hazırda yapılaşmasını gecekondu tarzında tamamlamış mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Gaziantep-Şanlıurfa Devlet Karayolu olan İpek Yolunun kuzeybatısında bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılaşma mevcut olup, gecekondu ve ruhsatsız yapı olmasına rağmen her türlü belediye ve diğer sosyal hizmetlerden yararlanma olanağına sahiptir. Taşınmazın yakın çevresinde Ömer Humanızlı İlköğretim okulu, Şehitkamil Devlet Hastanesi ile Şehitkamil İtfaiyesi bulunmaktadır. Taşınmazın tamamı 6.106,00 m2 iken 120 m2 sine denk gelen 120/6106 hisse taşınmaz üzerinde bulunmaktadır.

Tespit konusu 1181 ada 25 parsel kadastro parseli olup, imarda ayrık nizam 2 katlı konut alanı, ayrık nizam 3katlı konut alanı, ayrık nizam 4 katlı konut alanı, 22 metrelik yol ve 10 metrelik yola denk gelmektedir. Taşınmaz kadastro parseli olduğından Belediye düzenleme ortaklık payı ilgili Şehitkamil Belediyesi tarafından alınmıştır.Borçlunun tespit konusu parsel içerisinde kendisine ait bir yapı olmadığından arsa üzerindeki hissenin değeri hesaplanmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat : Gaziantep SGK.İl Müdürlüğü Toplantı Salonu.

1.Artırma: 21.12.2016 tarihin saat 09:00-09:05 arasında

2.Artırma: 28.12.2016 tarihin saat 09:00-09:05 arasında

b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri : 6.106,00 m2*(120/6106) Hisse*400,00-TL/ m2 = 48.000,00- TL

c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin % 40 ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır

d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10 uncu maddesinin birinci 1. ila 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

e-) Satışa iştirak etmek isteyenlerin yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden önce Ziraaat Bankası Mosip-Diğer tahsilat ( Beyan usulü ) /SGK Gaziantep Gelir Saymanlığı /Geçici Teminat hesabına yatırılması ve makbuzun İcra Satış komisyonuna ibraz etmeleri veya Satış Komisyonuna yatırmaları zorunludur. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.

f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir .Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.

g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Gaziantep/Şahinbey SGM İcra Satış Servisinde açık olup,masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

ı-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2015/128 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları veya 03422301850-181-182 telefonla da bilgi alabilecekleri ilan olunur.10.11.2016

Önemli Not: Muhammen bedelin %75’nin altında bir değere satış yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR