Yazdır

SALİHLİ BELEDİYE BŞK.

Salihli belediye başkanlığından kiralama işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450271
Şehir : Manisa
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN SALİHLİ 21.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GELİŞEN SALİHLİ 24.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Encümeni huzurunda
İhale Tarihi : 27.10.2016 13:30
İhale Kayıt No : 2886
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait bazı mahallelerde bulunan işyeri ve arazi niteliğine sahip taşınmazlardan tablonun 1 nci sırasındaki işyeri “Kapalı Teklif Usulü” ile,diğerleri ise 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre “Açık Teklif Artırma Usulü” ile 27.10.2016 tarihinde Saat 13:30’da, Belediye Encümeni huzurunda ihale edilmek suretiyle üç yıllığına kiraya verilecektir.

2-İhaleye çıkarılan gayrimenkullerin bulunduğu mahalleler,kira muhammen bedeli ve geçici ihale teminatı gibi bilgiler aşağıdaki tablolarda tespit edilerek belirtilmiştir.

S.N.

MAH.

ADA/PARSEL

VASFI

AYLIK İHALE MUHAMMEN KİRA BEDELİ+% 18 KDV

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

KURŞUNLU

BİLA PARSEL

BÜFE VE WC

7.000,00.-TL.+%18 KDV

8.925,00.-TL.

02

ÇAMURHAMAMI

269 PARSEL

İŞYERİ

270,00.-TL.+%18 KDV

345,00.-TL.

03

ATATÜRK

BİLA PARSEL

19 NOLU İŞYERİ

200,00.-TL.+%18 KDV

255,00.-TL.

04

ADALA

658 PARSEL

İŞYERİ

150,00.-TL.+%18 KDV

200,00.-TL.

05

ELDELEK

BİLA PARSEL

İŞYERİ

320,00.-TL.+%18 KDV

410,00.-TL.

06

ESKİCAMİ

BİLA PARSEL

BÜFE

1.000,00.-TL.+%18 KDV

1.275,00.-TL.

07

GÖKKÖY

BİLA PARSEL

İŞYERİ

120,00.-TL.+%18 KDV

155,00.-TL.

08

SARIPINAR

BİLA PARSEL

İŞYERİ

250,00.-TL.+%18 KDV

320,00.-TL.

S.N.

MAH.

ADA

/PARSEL

VASFI

ALANI

1 DEKAR ARAZİNİN YILLIK MUHAMMEN BEDELİ

TOPLAM YILLIK İHALE MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ İHALE TEMİNATI

01

ÇAYKÖY

1257 PARSEL

ARAZİ

9.450,00 M2 Arazinin Tarım Yapılabilir 6.450,00 M2 si Kiraya Verilecektir.

350,00.-TL.

2.257,50.-TL.

210,00.-TL.

3-İsteklilerden Talep Edilen Belgeler

a)İsteklinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi

b)İsteklinin kanuni Yerleşim Yeri Adres Belgesi

c)Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Belgesi

d)Belediyemize vadesi geçmiş herhangi bir borcun bulunmadığına dair belge,şartname ve geçici ihale teminat bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz.

e)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyorsa,istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.

f)Ortak girişim grubu olması halinde şartnamesindeki örneğine uygun Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.

g)İhaleye katılacak olanların tüzel kişilik olması halinde Ticaret Sicil Gazetesinin noter onaylı örneği

h)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7 nci maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan ihale şartnamesine göre kiraya verilecek taşınmazlara dair geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00.-TL. bedel karşılığında temin edilebilir.

ı)Yukarıdaki tablonun birinci sırasındaki işyerinin ihalesine katılmak isteyen istekliler ihale teklif zarfı ile diğer gayrimenkullerin kiralama ihalesine katılmak isteyen talipliler de istenilen belgeleri 27.10.2016 tarih ve saat 12:00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Taliplilere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR