ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif nitelikteki taşınmazların satışı yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait tabloda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 21/12/2017 Perşembe günü saat 14:00’da Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. Taşınmazlara muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

ŞEHİTLER SOSYAL KONUT A-BLOK
Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm Cephe Daire Alanı m² Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL)
Zemin Kat 3 Doğu 1+1 45,14 42.332,73 1.270,00 50,00
4 Güneydoğu 1+1 55,36 54.317,90 1.630,00 50,00
5 Güney 1+1 53,51 53.125,22 1.594,00 50,00
6 Güney 1+1 56,35 55.825,94 1.675,00 50,00
7 Güneybatı 1+1 55,36 55.451,09 1.664,00 50,00
8 Batı 1+1 45,14 44.599,10 1.338,00 50,00
10 Güney 3+1 110,13 109.801,50 3.295,00 50,00
ŞEHİTLER SOSYAL KONUT B-BLOK
Bulunduğu Kat Bağımsız Bölüm Cephe Daire Alanı m² Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Şartname Bedeli (TL)
Zemin Kat 1 Kuzey 2+1 82,04 75.156,75 2.254,70 50,00
3 Doğu 1+1 45,14 42.332,73 1.269,98 50,00
4 Güneydoğu 1+1 55,36 54.317,90 1.629,54 50,00
5 Güney 1+1 53,51 53.125,22 1.593,76 50,00
6 Güney 1+1 56,35 55.825,94 1.674,78 50,00
7 Güneybatı 1+1 55,36 55.451,09 1.663,53 50,00
8 Batı 1+1 45,14 44.599,10 1.337,97 50,00
1.Kat 10 Güney 3+1 110,13 109.801,50 3.294,05 50,00
2.Kat 16 Güney 3+1 110,13 110.368,09 3.311,04 50,00
ÇAYKARA İŞ MERKEZİ
Sıra No Bağımsız Bölüm No Alan ( m² ) Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) Şartname Bedeli (TL)
1 132 30,00 55.000,00 1.650,00 200,00
2 133 31,00 56.000,00 1.680,00 200,00
3 134 35,00 65.000,00 1.950,00 200,00
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMAN BEKTAŞ MAHALLESİ
Ada/ Parsel İmar Durumu Ana
Taşınmaz m²
Pay/ Payda m² Birim
Fiyatı TL
Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) Şartname Bedeli (TL)
6072 / 2 Konut
Taks:0,20 Kaks: 0,40
1.212,60 1/1 400,00 485.040,00 14.552,00 300,00
6072 / 3 Konut
Taks:0,20 Kaks: 0,40
1.334,06 1/1 415,00 553.634,90 16.610,00 300,00
6072 / 4 Konut
Taks:0,20 Kaks: 0,40
1.228,50 1/1 415,00 509.827,50 15.295,00 300,00
6072 / 5 Konut
Taks:0,20 Kaks: 0,40
1.120,05 1/1 400,00 448.020,00 13.441,00 300,00
PALANDÖKEN İLÇESİ OSMANGAZİ MAHALLESİ
Ada/ Parsel İmar Durumu Ana
Taşınmaz m²
Pay/ Payda m² Birim
Fiyatı TL
Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) Şartname Bedeli (TL)
12515/7 Konut E=2,50 Yençok=24,50 m 2.419,83 1/1 775,00 1.875.368,25 56.262,00 250,00
AZİZİYE İLÇESİ GEZKÖY MAHALLESİ
Ada/ Parsel İmar Durumu Ana
Taşınmaz m²
Pay/ Payda m² Birim
Fiyatı TL
Muhammen Bedel ( TL ) Geçici Teminat ( TL ) Şartname Bedeli (TL)
1672/46 Konut Taks:0,35 Kaks: 1,75 725,18 1/1 650,00 471.367,00 14.142,00 200,00


Şehitler Sosyal Konutlarda bulunan dairelerin satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 24 ay eşit taksitle ödenecektir.
Çaykara İş Merkezinde kayıtlı Bağımsız bölümlerin satış bedeli ve İhale Karar Pulu peşin ödenecektir.
Osman Bektaş mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 20 ay eşit taksitle ödenecektir.
Osmangazi mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 20 ay eşit taksitle ödenecektir. Peşin ödenmesi halinde satın alınan bedel üzerinden %3 indirim yapılacaktır.
Gezköy mahallesinde kayıtlı arsanın satış bedelinin % 50’si ve İhale Karar Pulu peşin, kalan %50’si ise 10 ay eşit taksitle ödenecektir.


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Kanuni İkametgâh sahibi olmak
2- Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek
3- Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi
4- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
5- Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ, Hukuk vb.) ilişiksiz Belgesi
6- Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına alınmış muhammen (tahmin edilen) bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu.
7- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi) her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
8- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
9- Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden temin edilebilir veya ücretsiz görülebilir
10- 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir
12-Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir
13- Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR