MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Muhtelif hurda demir satışı yapılacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00650132
Şehir : Antalya / Manavgat
Yayınlandığı Gazeteler

NEHİR 11.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
NEHİR 15.08.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
23.08.2017 10:00
Muhammen Bedel
:
11600 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Manavgat Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTELİF HURDA DEMİR SATIŞI İHALESİ

CİNSİ MİKTARI TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
Muhtelif hurda demir malzeme 20.000 Kg. (Yaklaşık) 11.600,00 TL 348 TL 23.08.2017 10:00


1- Belediye Başkanlığımız Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Şantiyesi sahasında bulunan muhtelif hurda demirlerin satış işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden açık arttırma ihale usulü ile, Manavgat Belediye Başkanlığı Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıda belirtilen şartlar aranacaktır.

2.1. Gerçek kişi olması halinde;
2.1.1. İmza sirküleri (Noter Tasdikli)
2.1.2. Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Tasdikli)
2.1.3. Vukuatlı nüfus kaydı
2.1.4. T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdan sureti
2.1.5. Tebligat için adres beyanı

2.2. Tüzel kişilik olması halinde;
2.2.1. Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
2.2.2. Şirket İmza sirküleri (Noter Tasdikli)
2.2.3. Vekaleten girecekler için vekaletname (Noter Tasdikli)
2.2.4. Vekaleten katılan için imza beyannamesi (Noter Tasdikli)
2.2.5. Tebligat için adres beyanı

2.3. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi
2.4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
2.5. Vergi kaydını gösterir belge
2.6. Vergi borcu olmadığını gösterir belge
2.7. Manavgat Belediyesine borcu olmadığına dair belge
2.8. Tehlikesiz Atıklar Toplama - Ayırma Belgesi
2.9. Şartname alındı makbuzu.

3- Muhammen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat.
Geçici teminat nakit olarak idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılabilir veya geçerlilik süresi ihale tarihinden en az 3 ay sonra olan banka geçici teminat mektubu olacaktır.

4) İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilecektir. İhaleye katılacak olanlar ihale şartnamesini satın almak zorundadır. Şartname almak isteyenlerin, 500,00 TL (beşyüzTürkLirası) şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıp, makbuzunu ihale dosyasının içine koyacaklardır.


5- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

6- İhaleyi kazanan istekli, ihale kararının kendisine tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günü içerisinde ihale bedelini peşin olarak yatıracaktır.İhale bedelinin 15 gün içerisinde yatırılmaması durumunda, geçici teminat irad kaydedilecek ve istekli hakkında ilgili yasal işlem yapılacaktır.

7- Her türlü vergi, resim, harçlar ile hurdaların yerinden alma giderleri(yatay düşey taşımalar, ayrıştırılması,kesilmesi,araçlara yüklenmesi,nakliyesi) alıcıya aittir.

8- İşin süresi, ihale kararının tebliğ edilmesine müteakip 15 takvim günüdür.

9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR