İNEGÖL BELEDİYE BŞK.

Hurda araç satışı

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637064
Şehir : Bursa / İnegöl
Yayınlandığı Gazeteler

İNEGÖL YILDIRIM 15.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İNEGÖL YILDIRIM 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
(15) adet hurda araç satışı
İşin Yapılacağı Yer
:
İnegöl Belediyesi Merkez Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
İhale Tarihi
:
01.08.2017 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İNEGÖL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI

Aşağıda tabloda belirtilen, Mülkiyeti İnegöl Belediyesine ait, 1-15 sıra nolu, 15(on beş) adet aracın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 01/08/2017 Salı günü Saat 14:00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki muhammen bedeller üzerinden, İnegöl Belediyesi Merkez Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.
1-İNEGÖL BELEDİYESİ'NE AİT EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ SATIŞI YAPILACAK 2. EL VE HURDA ARAÇ, İŞ MAKİNALARI TABLOSU
S.NO PLAKA NO ARACIN CİNSİ MARKASI MODEL DURUM Muammen Bedel (KDV Hariç) Geçici teminat bedeli
1 16 PL 401 KAMYONET LEVENT 1,8 1997 HURDA 2.500,00-TL 75,00-TL
2 16 PZ 575 KAMYONET BMC LEYLANT TM 30 1990 HURDA 2.500,00-TL 75,00-TL
3 16 KCN 76 KANUNİ MOTOSİKLET 2011 HURDA 300,00-TL 9,00-TL
4 16 KCP 51 KANUNİ MOTOSİKLET 2011 HURDA 300,00-TL 9,00-TL
5 16 Y 7968 HONDA MOTOSİKLET SCV100 ACTIVA 2003 HURDA 300,00-TL 9,00-TL
6 16 PK 041 MASSEY FERGUSON TRAKTÖR MF 240 1985 2. EL 7.000,00-TL 210,00-TL
7 16 Y 9256 ÇÖP KAMYONU IVECO 1994 2. EL 7.000,00-TL 210,00-TL
8 16 F 0704 OTOBÜS MERCEDES-BENZ 0303 1986 2. EL 10.000,00-TL 300,00-TL
9 16 PM 905 KAMYON IVECO 65,9 ÇÖP KAMYONU 1999 2. EL 7.000,00-TL 210,00-TL
10 16 F 5819 KAMYON (HİDROLİK PLATFORMLU) BMC 1994 2. EL 10.000,00-TL 300,00-TL
11 16 02 / 004 GREYDER GALİON 1985 2. EL 25.000,00-TL 750,00-TL
12 16 02 /010 SİLİNDİR MKE 1987 2. EL 10.000,00-TL 300,00-TL
13 16 02 /027 KAZIYICI YÜKLEYİCİ HİDROMEK HKM101STB 2000 2. EL 10.000,00-TL 300,00-TL
14 16 02 /005 KAZIYICI YÜKLEYİCİ JCB 4CT 1993 2. EL 15.000,00-TL 450,00-TL
15 16 02 /001 YÜKLENİCİ KEPÇE VOLVO L90 1986 HURDA 20.000,00-TL 600,00-TL
TOPLAM 126.900,00TL 3.807,00TL


2-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a)Nüfus cüzdan fotokopisi,
b)2017 yılına ait kanuni ikametgah belgesi,
c)2017 yılına ait Tasdikli nüfus sureti,
d)Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,
e)Tüzel Kişiler adına ihaleye gireceklerin 2017 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
f)Gerçek/tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin 2017 yılı noter onaylı tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküleri,
g)İstekli tüzel kişi ise Sanayi ve /veya Ticaret odası Belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti
h) 15 aracın tamamına ait toplam muammen bedelin % 3 oranında geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
3-) İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen 15 aracın tamamına ait toplam muammen bedelin % 3 oranında geçici teminat tutarını, Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisine yatırıldığına dair Makbuz veya 2886 sayılı kanunun 26.maddesine göre kabul edilen teminat mektubu nu Teklif zarfında ibraz edecektir.
4-) İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) Satış ihalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinde görülebilir ve 20-TL karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisinden satın alınabilir. .İhaleye İştirak edeceklerin İhale dökümanlarını satın almaları şarttır.
6-) Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi, resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
7-) Teklif Zarfları 01/08/2017 Salı günü Saat 14:00’a kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
8-) İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar belediyemiz Fen İşleri Şantiyesinde garajında görülebilecektir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR