ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeye ait 45 adet taşınmaz ihale usulüyle satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2017 11:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.

Sıra No İl İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü(m²) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4389 6 275.14 71.536,40 TL 2.146,09 TL 23.11.2017 11:05
2 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4389 7 266.58 69.310,80 TL 2.079,32 TL 23.11.2017 11:10
3 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4388 14 299.95 80.986,50 TL 2.429,60 TL 23.11.2017 11:15
4 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4264 16 191.97 38.394,00 TL 1.151,82 TL 23.11.2017 11:20
5 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4344 1 298.9 83.692,00 TL 2.510,76 TL 23.11.2017 11:25
6 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4389 18 343.3 85.825,00 TL 2.574,75 TL 23.11.2017 11:30
7 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 5326 17 151.07 67.981,50 TL 2.039,45 TL 23.11.2017 11:35
8 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4345 4 205.25 57.470,00 TL 1.724,10 TL 23.11.2017 11:40
9 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4395 10 205.21 47.198,30 TL 1.415,95 TL 23.11.2017 11:45
10 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4395 11 206.28 47.444,40 TL 1.423,33 TL 23.11.2017 11:50
11 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4248 21 246.40 51.744,00 TL 1.552,32 TL 30.11.2017 11:05
12 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4389 10 199.97 47.992,80 TL 1.439,78 TL 30.11.2017 11:10
13 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 16 402.42 100.605,00 TL 3.018,15 TL 30.11.2017 11:15
14 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 17 392.65 98.162,50 TL 2.944,88 TL 30.11.2017 11:20
15 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 18 384.56 96.140,00 TL 2.884,20 TL 30.11.2017 11:25
16 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 19 376.47 94.117,50 TL 2.823,53 TL 30.11.2017 11:30
17 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 20 368.38 92.095,00 TL 2.762,85 TL 30.11.2017 11:35
18 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 23 353.68 88.420,00 TL 2.652,60 TL 30.11.2017 11:40
19 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 24 366.49 91.622,50 TL 2.748,68 TL 30.11.2017 11:45
20 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4497 25 376.11 94.027,50 TL 2.820,83 TL 30.11.2017 11:50
21 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4393 11 349.95 69.990,00 TL 2.099,70 TL 21.12.2017 11:05
22 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4395 8 326.72 81.680,00 TL 2.450,40 TL 21.12.2017 11:10
23 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 14 197.4 47.376,00 TL 1.421,28 TL 21.12.2017 11:15
24 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 15 197.76 47.462,40 TL 1.423,87 TL 21.12.2017 11:20
25 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 16 198.11 47.546,40 TL 1.426,39 TL 21.12.2017 11:25
26 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 17 198.47 47.632,80 TL 1.428,98 TL 21.12.2017 11:30
27 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 18 198.82 47.716,80 TL 1.431,50 TL 21.12.2017 11:35
28 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4375 15 242.99 54.672,75 TL 1.640,18 TL 21.12.2017 11:40
29 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4278 11 294.81 64.858,20 TL 1.945,75 TL 21.12.2017 11:45
30 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4382 15 261.89 65.472,50 TL 1.964,18 TL 21.12.2017 11:50
31 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4385 13 197.05 47.292,00 TL 1.418,76 TL 28.12.2017 11:05
32 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4340 10 193.58 40.651,80 TL 1.219,55 TL 28.12.2017 11:10
33 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4340 11 208.73 43.833,30 TL 1.315,00 TL 28.12.2017 11:15
34 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4256 2 202.5 46.575,00 TL 1.397,25 TL 28.12.2017 11:20
35 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4246 11 375.89 86.454,70 TL 2.593,64 TL 28.12.2017 11:25
36 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4383 4 200.53 48.127,20 TL 1.443,82 TL 28.12.2017 11:30
37 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4383 5 206.83 49.639,20 TL 1.489,18 TL 28.12.2017 11:35
38 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4128 23 210.23 46.250,60 TL 1.387,52 TL 28.12.2017 11:40
39 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4382 14 242.04 60.510,00 TL 1.815,30 TL 28.12.2017 11:45
40 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4127 23 213.56 46.983,20 TL 1.409,50 TL 28.12.2017 11:50
41 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4277 2 254.2 55.924,00 TL 1.677,72 TL 28.12.2017 11:55
42 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4275 21 266,03 53.206,00 TL 1.596,18 TL 28.12.2017 12:00
43 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4347 17 200,53 50.132,50 TL 1.503,98 TL 28.12.2017 12:05
44 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4347 18 317,50 88.900,00 TL 2.667,00 TL 28.12.2017 12:10
45 Şanlıurfa Eyyübiye Yenice 4243 1 452.84 90.568,00 TL 2.717,04 TL 28.12.2017 12:15


2- İhale Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası Encümen Toplantı Salonunda yukarda belirtilen saat ve tarihlerde Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Kanberiye Mahallesi Büyükşehir Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak İstimlâk Daire Başkanlığında görülebilir ve 100,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;
a) Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,
b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,
c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),
e) Noter tasdikli imza sirkülerini, (Tüzel Kişiler için)
f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi(Tüzel Kişiler için)
g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
i) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
j)Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
5- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 23/11/2017 - 30/11/2017 - 21/12/2017 ve 28/12/2017 tarihlerinde Perşembe günleri saat 11:00’e kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare yada komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR
Bilgi İçin :
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Daire Başkanlığı
Atatürk Mahallesi Büyükşehir Belediye Binası- ŞANLIURFA
Telefon : 0 414 313 1607 Dahili 17 08 Faks : 0 414 313 0649 www.sanliurfa.bel.tr kalite@sanliurfa.bel.tr
e-posta: buyuksehiremlak63@hotmail.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR