ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyeden satılık 7.143 m2 arsa

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Aşağı Işıklı Mahallesi Simeklioğlu Petrol yanında bulunan 120 ada 85 parsel
İhale Tarihi
:
22.08.2017 10:00
Muhammen Bedel
:
2352010 TL
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI


1. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Aşağı Işıklı Mahallesi Simeklioğlu Petrol yanında bulunan 120 ada 85 parselin satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 a maddesi gereğince kapalı Teklif usulü ile yapılacaktır.
2. İhale 22 / 08 / 2017 günü saat 10:00 da Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.
3. İhale konusu satılacak parsellerin muhammen bedeli, Geçici teminat miktarı, ihale saatleri aşağıdaki gibidir,

MEVKİSİ ADA NO PARSEL NO BRÜT ALANI MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI İHALE SAATİ
Aşağı Işıklı Mahallesi
120

85

7.143,54 M2

2.352.010,54 TL
70.560,32 TL
10 : 00

4. Satışı yapılacak Arsanın krokisi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya ihale şartnamesi ekinde satın alınabilir.
5. İhaleye katılacak istekliler geçici teminatlarını ihale tarihi olan 22 / 08 / 2017 günü ihale saatine kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak makbuz karşılığında Halk Bankası Erciş Şubesindeki Belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.
6. İhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı belgeler
A – İÇ ZARF : İç zarf yalnızca teklif mektubunu içerecektir. Teklif mektubunda İhale şartnamesi, teknik şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen rakamın ayrıca yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.
B – DIŞ ZARF : Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

  • İç zarf
  • Yerleşim belgesi ( Nüfus Müdürlüğünden tasdikli)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • İmza Sirküleri
  • Şirketlerde, yetki belgesi, imza sirküsü, vergi levhası, Faaliyet Durum Belgesi, ve şirketin ana sözleşmesi
  • Teminata ait alındı veya teminat mektubu
  • Gerekiyorsa Vekaletname
  • Ortak girişimlerde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi

7. İhaleye katılacak isteklilerin ihale için istenilen belgeleri 2886 Devlet İhale Kanununun 35 maddesi uyarınca hazırlayıp İhale günü ihale saatine kadar Erciş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
8. İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesi ve eklerini satın almaları zorunlu olup İdari Şartnameyi 50,00 TL karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alabilirler
9. İhale komisyonu 2886 Devlet İhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR