Yazdır

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyeden satılık 2 adet arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636304
Şehir : İstanbul / Kartal
Semt-Mahalle : YAKACIK ÇARŞI MAH. / YAKACIK
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 17.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Muhammen Bedel : 304190 TL
İhale Tarihi : 27.07.2017 10:00
İhale Türü : Satış
İhale Kayıt No : 2017/1094
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Kartal Belediye Başkanlığı’ndan:

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen 2 adet arsa nitelikli taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Karar No: 2017/1094

2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kartal
c) Mahalle: Muhtelif mahallelerde.
d) Açık Adres : Kartal İlçesinde bulunan Kartal Belediyesi’ne ait parseller.
6) İhalenin Yapılacağı Yer: Kartal Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonu Kartal/İstanbul (Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6)
7) İhale Zamanı : 27.07.2017 Perşembe Saat: 10:00 – 10:15
8) İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü.
9) İhale şartnamesi: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.
(Yukarı Mah. Belediye Cad. No:6 Kat:3 Kartal/İSTANBUL
Tel:0216 280 55 97 -Fax: 0216 280 55 93)
10) İhale Dosyası: Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 300,00 TL. Karşılığında temin edilebilir.
11) Teslim Yeri ve En son Teslim Zamanı: İstekliler belgeleri sıra numaralı iştirak belgesi karşılığında 26.07.2017 Çarşamba saat 17:00 mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
b) Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus müdürlüğünden / Muhtarlık)
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen %3 Geçici Teminat
d) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname (Noter)
e) Ortak girişim halinde, Ortaklık Hisse Beyannamesi (Noter)
f) Kartal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak borcu yoktur belgesi
g) Gerçek kişiler için İmza Sirküleri (Noter)
h) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
13) Satışa çıkacak arsaların özellikleri ve listesi:

No Mahalle Pafta Ada Parsel Hisse Durumu Nitelik Yüz ölçümü Muhammen Bedel Geçici
Teminat
Adres İhale Saati
1 Yakacık Çarşı 127 11951 6 1 ARSA 304.19 304.190,00 TL 9.125,70 TL Çamoluk Sok. No:7 10:00
2 Yakacık Yeni 128 11988 5 1 ARSA 327.71 737.347,50 TL 22.120,43 TL Canan Sok. No:7 10:15


14) İhale katılmak isteyenlerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde ihaleye katılmaları gerekmektedir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR