SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale yoluyla satılık arsalar

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00720745
Şehir : İzmir / Selçuk
Semt-Mahalle : İSA BEY MAH. / SELÇUK
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 15.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HABER EKSPRES 17.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi 108 ada 7 parsel nolu arsa ile 109 ada 1 ve 2 parsel nolu arsalar
İşin Yapılacağı Yer
:
Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuk Belediye Başkanlığı, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salon
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
T.C.
İZMİR İLİ
SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ İLANI

İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Mülkiyeti mustakilen Belediyemize ait olan Selçuk ilçesi, İsabey mahallesi 108 ada 7 parsel nolu arsa ile 109 ada 1 ve 2 parsel nolu arsaların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif ve artırma usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT ile İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI:
Madde 2- İhale, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk mahallesi, Atatürk caddesi No:111 adresindeki binasında Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 26/12/2017 tarihinde Belediye Encümenince yapılacaktır. İhalede satılacak arsaların parsel bilgileri muhammen bedelleri, geçici teminat bedelleri, ihale tarih ve saatleri aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Taşınmazlar üzerindeki takyidatlar için tapu kaydına bakılacaktır. Taşınmazların İmar Durumu Selçuk Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden incelenebilir.

Sıra No Ada No Parsel No Alanı (m2) Niteliği Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi ve Saati
1 109 1 4248,00 m2 Arsa 850.000,00 TL 25.500,00 TL 26/12/2017 Saat:10.00
2 109 2 4002,00 m2 Arsa 720.500,00 TL 21.615,00 TL 26/12/2017 Saat:11.00
3 108 7 4106,66 m2 Arsa 740.000,00 TL 22.200,00 TL 26/12/2017
Saat:12.00


İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:
Madde 3-İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi
c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
e) KDV dâhil 750,00 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
B) Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,
b) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı
d) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzu
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
h) KDV dahil 750,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
ı) Tüzel kişinin vergi numarası

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İhale şartnamesi ile tapu kaydına ait bilgiler Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan olunur.

Selçuk Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR