Yazdır

AYDIN KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 11.MOTORLU PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI

Zeytin meyvesi tanesi satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452153
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

GERÇEK 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : 11.inci Komd.Tug. Söke K.Yrd İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası  Söke / AYDIN
İhale Tarihi : 28.10.2016 11:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : 856,198 dekar mevcut arazi üzerinde
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

ZEYTİN MEYVESİ TANESİ (DALINDA) SATIŞI

1-

İşin Adı

:

2016-2017 Verim yılında:25.160 kg. ve 2017-2018 verimsizlik yılında 6.290 kg. olmak üzere Toplam:31.450 kg.(Otuz Bir Bin Dört Yüz Elli) kg. Zeytin Meyvesi Tanesi(Dalında) Satışı

a)Adresi

:

11’inci Komando. Tug. Söke K. Yrd. ve Grn.K.lığı Söke / AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

(0256) 518 19 85 –518 12 76 (Dahili:2036)

Faks : (0256) 512 03 10

c) Elektronik posta adresi

:

garnizonihale@outlook.com

2-

İhale konusu hizmetin adı

:

2016-2017 Verim yılında:25.160 kg. ve 2017-2018 verimsizlik yılında 6.290 kg. olmak üzere Toplam:31.450 kg.(Otuz Bir Bin Dört Yüz Elli) kg. Zeytin Meyvesi Tanesi(Dalında) Satışı

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

856,198 dekar mevcut arazi üzerinde

b)Tahmini Bedeli

:

26.500,00 TL

ç) Toplama Yeri

:

11.inci Komd.Tug. Söke K.Yrd. Bölgesi Söke/AYDIN

d) Teslim Tarihi (İşin Süresi)

:

Sözleşme Yapılmaya Müteakip İşe Başlanacaktır.

e) İhale Usulü

:

Kapalı Teklif Açık Arttırma Usulü

3-

İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

11.inci Komd.Tug. Söke K.Yrd İhale Komisyon Başkanlığı İhale Odası Söke / AYDIN

b) Tarih ve saati

:

28 Ekim 2016 Saat 11:00

4-

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler;

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler :

(a) Kanuni ikametgah sahibi olmak

(b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek

(c) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya bağlı oldukları dernek/oda belgesi

(d) İmza sirküleri vermesi

(e) Teminat yatırıldığına dair belge

(f) 2886 Sayılı Kanun gereği ihaleye girme yasağının olmaması

(g) İhale tarihinden itibaren en fazla 20 gün önce alınmış sabıka kaydı belgesi

5-

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.Mevcut Meyve Durumu İhale saatine kadar kuruma başvurularak yerinde görülebilir.

6-

İhale dokümanı 11’inci Komd. Tug. Söke K. Yrdc. ve Grn.K.lığı İhale Komisyonu Başkanlığında görülebilir ve 25,00 TL’sı karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-

Teklifler,11.inci Komd.Tug. Söke K.Yrd.lığna 28 Ekim 2016 Salı Saat 11:00 kadar verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8-

İstekliler tekliflerini; her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpım sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatları çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Götürü Bedel fiyat sözleşme düzenlenecektir.

9-

İstekliler Tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

10-

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR