ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Temizlik hizmetleri alım ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715530
Şehir : Bursa / Osmangazi
Semt-Mahalle : ÇIRPAN MAH. / ALTIPARMAK
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE BURSA 06.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 yıllığına UEDAŞ temizlik hizmetleri alımı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.12.2017 16:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
15.12.2017 16:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

 1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:

  1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.
   Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

  2. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönetmeni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr

  3. İletişim KEP Adresi: uedas@hs03.kep.tr

 2. İhaleye İlişkin Bilgiler:

  1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 18-018

  2. İhale Konusu İş: UEDAŞ Temizlik Hizmetleri Alımı

  3. İşin Süresi: 01.01.2018 - 31.12.2020 (3yıl)

  4. İhale Tarih-Saati: 15.12.2017 Cuma Saat 16.30

  5. Nihai Teklif Teslim Tarih-Saati: 15.12.2017 Cuma Saat 16.30

  6. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.- Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA

 3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:

  1. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2. İhaleye katılım için İhale Dokümanının satın alınması zorunludur.

  3. Yabancı istekliler ihaleye katılamaz

  4. İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.

  5. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.

  6. İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.

  7. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Nakit Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.

  8. Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.

  9. Teklifler TL para birimi cinsinden verilecektir.

  10. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.
   Ekonomik-Mali Yeterlik Kriterleri:

  11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam teklif tutarının en az %150 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.
   Mesleki-Teknik Yeterlik Kriterleri:

  12. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır.

  13. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere yıllık toplam teklif tutarının en az %100 ‘ü oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.

Benzer İşler: Temizlik Hizmetleri

  1. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine-teçhizat, personel gereksinim şartları İhale Dokümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır. Bu hususta taahhütnameler verilecektir.

  2. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt edecektir. (her sayfası imzalanmış ve kaşelenmiş olarak)

 1. İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 13.12.2017 günü saat 15.00 ‘e kadar 2.000.-TL(ikibinTürkLirası) ihale doküman bedelinin VAKIFLAR BANKASI BURSA ŞUBESİ TR54 0001 5001 5800 7298 2308 58 banka hesap numarasına “İhale K.No – İhale Doküman Bedeli – Firma İsmi ” şeklinde açıklama notu ile yatırılması şartıyla temin edilebilir. İhale dokümanı ödeme yapıldığına dair belge ile başvurulması durumunda UEDAŞ Satın Alma Yönetmenliğinden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

 1. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR