SURUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kömür satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00453377
Şehir : Şanlıurfa / Suruç
Yayınlandığı Gazeteler

SURUÇ DOĞUŞ 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEŞALE 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/418824
Niteliği, Türü, Miktarı
:
120000 KG(120 TON)İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Tarihi
:
26.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
SURUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SARAYALTI MAHALLESİ KARAYOLU CADDESİ NO:10 PK:63800 SURUÇ/ŞANLIURFA 2
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

120000 KG İTHAL KÖMÜR

SURUÇ -İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-TEMEL EĞİTİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

120000 kg ithal kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/418824

1-İdarenin

a) Adresi

:

SARAYALTI MAHALLESİ KARAYOLU CADDESİ 10 63800 SURUÇ SURUÇ/ŞANLIURFA

b) Telefon ve faks numarası

:

4146113057 - 4146117316

c) Elektronik Posta Adresi

:

suruc63@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

120000 KG(120 TON)İTHAL KALORİFER KÖMÜRÜ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

100.YIL İLKOKULU AĞIRTAŞ İLKOKULU AKÖREN İLKOKULU ATATÜRK İLKOKULU AYBASTI İLKOKULU BELLİK İLKOKULU BİLGİ İLKOKULU BOSTANCILAR İLKOKULU BÜYÜK AĞACI İLKOKULU CUMHURİYET İLKOKULU DOLAŞ İLKOKULU DUMLUKUYU İLKOKULU EĞRİCE İLKOKULU HARMANALAN İLKOKULU HÜRRİYET İLKOKULU KARADUT İLKOKULU KÜÇÜKOVA İLKOKULU MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU MİMAR SİNAN İLKOKULU MÜRŞİTPINAR İLKOKULU MÜSLÜM DOĞAN İLKOKULU NAMIK KEMAL İLKOKULU NAR İLKOKULU HÜLYA AĞAN İLKOKULU SAYGIN İLKOKULU SELAHADDİN EYYUBİ İLKOKULU SURUÇ İMKB İLKOKULU ŞEHİT JAN. ER A.YARCAN İ.O TAŞLIKUYU İLKOKULU YÖNLÜ İLKOKULU YUKARI KARINCALI İLKOKULU milli eğitim müdürlüğü AŞAĞI KALKANLI İLKOKULU AŞAĞI KARINCALI İLKOKULU AŞAĞI OYLUM İLKKULU ATLILAR İLKOKULU BALABAN İLKOKULU BİNATLI İLKOKULU BOYUNSUZ İLKOKULU BOZTEPE İLKOKULU BÜYÜK SERGEN İLKOKULU CANLICA İLKOKULU ÇAĞLA İLKOKULU ÇAYKARA İLKOKULU ÇENGELLİ İLKOKULU DENİZ İLKOKULU DİKMETAŞ İLKOKULU DİNLENCE İLKOKULU EKİLİ İLKOKULU ESKİCE İLKOKULU EZGİL İLKOKULU FISTIKLI İLKOKULU GÖLCÜK İLKOKULU GÖLEÇ İLKOKULU GÖLEN İLKOKULU HACI İLKOKULU HÖYÜKYANI İLKOKULU İZCİ İLKOKULU KAPICI İLKOKULU KARA İLKOKULU KESMECİK İLKOKULU KARACA İLKOKULU KARACURUN İLKOKULU KARAHÖYÜK İLKOKULU KARATAŞ İLKOKULU KAYNAKÇI İLKOKULU KEBERLİ İLKOKULU KIRMIT İLKOKULU KIZILHÖYÜK İLKOKULU KOVALI İLKOKULU KÖSEVELİ İLKOKULU KURUTEPE İLKOKULU KÜÇÜK AĞACI İLKOKULU KÜÇÜK KENDİRCİLER İLKOKULU KÜÇÜKSERGEN İLKOKULU MOLLAHAMZA İLKOKULU OYMAKLI İLKOKULU ÖLÇEKTEPE İLKOKULU ÖRGÜTLÜ İLKOKULU ÖZGÖREN İLKOKULU ÖZLÜCE İLKOKULU PEHLİVAN KESMESİ İLKOKULU SAZLI İLKOKULU SURUÇ ESKİÖREN İLKOKULU ŞARYANI İLKOKULU TAVŞAN İLKOKULU TOKÇALI İLKOKULU TÜMSEKLİ İLKOKULU ULUDÜZ İLKOKULU UYSALLI İLKOKULU ÜÇPINAR İLKOKULU YAĞIŞLI İLKOKULU YALINCA İLKOKULU YALPI İLKOKULU YATIRTEPE İLKOKULU YAZI İLKOKULU YEGEN İLKOKULU YILDIZ İLKOKULU YOLAKLI İLKOKULU YÖRECİK İLKOKULU YUKARI ATAKLAR FETHİ ŞİMŞEK İLKOKULU YUKARI OYLUM İLKOKULU YANALOBA İLKOKULU

c) Teslim tarihi

:

01.11.2016-10.11.2016 tarihleri arasında dağıtımı yapılacak olup 10.11.2016 tarihinde dağıtımın tamamlanması zorunludur.Bu süreye göre yüklenici gerekli organizasyonu yapar


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SURUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SARAYALTI MAHALLESİ KARAYOLU CADDESİ NO:10 PK:63800 SURUÇ/ŞANLIURFA 2

b) Tarihi ve saati

:

26.10.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

KATI YAKIT SATICILIĞI YETKİ BELGESİ

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

oda kaydı

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek emtiaya ait 2016 yılı analiz raporu teklif mektubu ekin de sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı SURUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SURUÇ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SARAYALTI MAHALLESİ KARAYOLU CADDESİ NO:10 PK:63800 SURUÇ/ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR