Yazdır

TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamera kontrol sistemi satın alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452591
Şehir : Sakarya
Yayınlandığı Gazeteler

SAKARYA YENİGÜN 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 1 ADET KAMERA KONTROL SİSTEMİ ALIMI (CCTV) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Türü : Mal Alımı
İhale Kayıt No : 2016/404743
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA
İhale Tarihi : 07.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KAMERA KONTROL SİSTEMİ (CCTV) SATIN ALINACAKTIR

TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMERA KONTROL SİSTEMİ ALIMI (CCTV) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/404743

1-İdarenin

a) Adresi

:

MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131 54100 ADAPAZARI/SAKARYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2642751660 - 2642751679

c) Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@tuvasas.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET KAMERA KONTROL SİSTEMİ ALIMI (CCTV)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

TÜVASAŞ / ADAPAZARI

c) Teslim tarihi

:

31.12.2016 TARİHİNE KADAR TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. / ADAPAZARI / SAKARYA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2016 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

  • EN AZ 10 YIL SÜREYLE YEDEK PARÇA TEMİN GARANTİSİ VERİLECEKTİR.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER;

1- TŞ-44.457 NOLU TEKNİK ŞARTNAMENİN MADDELERİNİ TEK TEK YANITLAYACAK VE/VEYA KABUL ETTİKLERİNE DAİR CEVAPLARINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

2- YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN SİSTEMİN (kullanılacak tüm cihaz ve malzemelerin gösterildiği) TEK HAT ŞEMASI VE YERLEŞİM PLANINDA BULUNAN SD1 VE SD2 KAMERALAR İÇİN KULLANILMASI DÜŞÜNÜLEN DİREK ÖZELLİKLERİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

3- ÜRÜNE AİT BAŞTA MARKA MODELLERİ OLMAK ÜZERE TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN BULUNDUĞU DETAYLI KATALOG (DATASHEET) TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR. KATALOĞU BULUNMAMASI VEYA EKSİK BİLGİ İÇERMESİ DURUMUNDA TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRDEN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ AÇIKLAYACAK DETAYDA ONAYLI YAZIYI TEKLİFLERİNE EKLEYECEKTİR. PROJEDE KULLANILACAK CİHAZ VE MALZEMELERİN KODLARI VE TEKNİK DOKÜMANLARINI ( TÜRKÇE VEYA İNGİLİZCE) TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

4- TŞ-44.457 NOLU TEKNİK ŞARTNAMEDEKİ ŞARTLARI TAŞIYAN- ÖNERDİKLERİ ÜRÜNÜN MODELİNİ AÇIK BİR ŞEKİLDE BELİRTECEKLERDİR. ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN ORİJİNAL KATALOGLARINI TEKLİF DOSYALARINA EKLEYECEKLERDİR. VERİLEN KATALOGLARDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN BAŞKA ÜRÜNLER DE VARSA İSTEKLİLER TEKLİF ETTİKLERİ ÜRÜNÜ İŞARETLEYECEKLERDİR.

5- TEKLİFLERİNDEKİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ VE BÜTÜN ÜRÜN TEKNİK DOKÜMANLARINI (BİLGİ, BELGE VE BROŞÜRLER) TEKLİFLE BİRLİKTE VERECEKLER VE ÜRÜN DOKÜMANLARINDA ŞARTNAME MADDE NUMARALARI BELİRTİLEREK, HANGİ MADDEYE HANGİ ÜRÜN TEKLİF EDİLDİĞİ KATALOG ÜZERİNDE GÖSTERİLECEKTİR.

6- PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK KABLOLAR KULLANILACAK YERE GÖRE UYGUN TEKNİK ÖZELLİKLERDE KABLO OLACAK VE İSTEKLİLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

7- ONVIF TEKNİK KOMİTE ÜYELİĞİNİ GÖSTEREN LİNKE AİT SAYFA ÇIKTISINI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

8- HAFIZA KAPASİTESİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE HESABI TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TÜVASAŞ - Satınalma Dai. Başkanlığı / Araştırma ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 55 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini VAKIFLAR BANKASI ADAPAZARI ŞUBESİNE (IBAN NO: TR92 0001 5001 5800 7265 4647 38) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü - GENEL EVRAK ŞEFLİĞİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR