Yazdır

TRABZON İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Hek' e ayrılan araçların mübadele ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00454893
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : 28/10/2016 Saat 10 : 30 da Trabzon Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu/TRABZON adresinde açık artırma usulü ile. Artırım teklifleri Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak yapılacaktır.
İhale Tarihi : 28.10.2016 10:30
İhale Usulü : EGM SATIŞ YÖNETMELİĞİ (4645 SAYILI KANUN)
Niteliği, Türü, Miktarı : 25 Adet Aracın Mübadelesi işi
İhale Türü : Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

TRABZON EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HEK’E AYRILAN ARAÇLARIN MÜBADELESİ

4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı kalan araçların mübadelesi yapılacaktır.

1-İdarenin Adı:

Trabzon Emniyet Müdürlüğü

b) Adresi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Gülbaharhatun mahallesi 61040- Ortahisar/TRABZON. 0 462 230 19 85 – Fax : 0 462 230 20 01

İhalenin Adı, niteliği, türü ve miktarı: 25 Adet Aracın Mübadelesi işi

2-Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın;

1-3 Adet 2006 Doblo/2-2 Adet 2009 Expert/3-1997 Toros/4-2009 Megan/5-2001,6 Toyota Corolla/6-2 Adet 2006 Albea/7-1999 Transit 12/8-2000 Toros/9-2 Adet 2006 Meganll/10-3 Adet 2004 Meganll/11-3 Adet 2005 Megan ll/12-2001 Octavia/13-2012 Transit/14-2001 R 19/15-2000 R 19/15-2006 Kanuni Motosiklet.

Durum ve Teknik Özellikleri:

Araçlardan 2012 Transit, 1Adet Expert, 1Adet doblo ile 2009 Megan ll gayri faal diğerleri çalışır vaziyettedir.Araçların motor ve kaporta tamirine ihtiyacı vardır. Detaylı bilgi şartnameden veya bizzat yerinde (Polisevi Bahçesi Pelitli Adresinde) görülebilir.Araçlar hali hazır durumlarıyla kabul edilmiş sayıldığından mübadele sonrası İdareden hiçbir talepte bulunulmayacaktır.

3-Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın; Adı, niteliği, türü ve miktarı

  1. 5 adet Dacia Duster 4x4 Ambiance Araç.

4- İdare Tarafından Alınacak –Verilecek Malın/Malların Teslim Etme-Alma yeri;

Mübadelede teklif edilen mallar Trabzon Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü /TRABZON adresine bir defada teslim edecektir.Teslim alacaktır

6-Mübadelenin;a) Yapılacağı Tarih - Saat – Yer ve Şekil

28/10/2016 Saat 10 : 30 da Trabzon Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu/TRABZON adresinde açık artırma usulü ile. Artırım teklifleri Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak yapılacaktır.

7-Değer Tespit Komisyonu Tarafından Belirlenen Tahmini Bedel;

: 263.000,00(ikiyüzaltmışüçbin Türk Lirası)

8- İdare Tarafından Alınacak Malın/Malların Tahmini Bedeli;

: 297.500,00(İkiyüzdoksanyedibinbeşyüz Türk lirası)

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Trabzon Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müd. İkmal Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 100,00-TL (Yüz türk Lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Gerektiğinde Sözleşme Yapılacaktır.

12- Teklifler, 28/10/2016 günü saat: 10:30’a kadar Trabzon Emniyet Müdürlüğü- Lojistik Şube Müd. İkmal Büro Amirliği Gülbahanhatun mahallesi Ortahisar/TRABZON adresine verilecektir.

13- Artırıma aradaki fiyat farkının kapatılmasıyla başlanılacak ve pey olarak sürülecek miktar 1 çift 195x65x15 oto lastiği olacaktır.Gerekli artırım olmaması halinde fark idarece sağlanacaktır.

14- Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.

15- Mübadelesi yapılacak olan araçlar ilan tarihinden mübadele tarihinin bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 16:30 saatleri arasında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Polisevi bahçesi Pelitli / TRABZON adresinde görülebilir.

16- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

17- Mübadeleye konu araçların bilgileri Trabzon Emniyet müdürlüğü Web sitesinde görülebilir.

18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

19- Bütün vergi, resim ve harçlar istekliye aittir

20-Mübadelenin geçici teminat miktarı 9.000 TL dir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR