ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Düzeltme ilanı (briket alımı)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00699793
Şehir : Hatay
Yayınlandığı Gazeteler

ANTAKYA TOPLUMCU HALK 14.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Briket satın alınması işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükdalyan mah.Atatürk cad.No:50 (Antakya Belediyesi Ek Hizmet Binası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

BRİKET SATIN ALINMASI

ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2017/557099 İKN Numaralı 2018 Yılında Belediyemiz İç Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Briket Satın Alınması işi ile ilgili idari şartnamenin 7.5.2 maddesine istinaden İlan metnimizde yer alan
4.3.2. maddesi Bu madde boş bırakılmıştır olarak değistirilmiştir.

İDARİ ŞARTNAME

Madde

Zeyilname Öncesi

Zeyilname Sonrası

7.5.2

7.5.2. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir.

7.5.2. Bu madde boş bırakılmıştır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR