TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. MAKİNA FABRİKASI

42000 kg siyah kauçuk hamuru açık ihale usulü ile satın alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00451300
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SONHABER 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016 / 416510
Niteliği, Türü, Miktarı
:
42.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI ( KAU –TŞ – 014 – K  Nolu Teknik Şartnameye Göre ) 0,5 mm lik 17.000 kg. /  2 mm lik 8.000 kg. / 4 mm lik
İşin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Makina Fabrikası  Malzeme Ambarı
İhale Tarihi
:
31.10.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Eskişehir Makina Fabrikası  Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN;

FABRİKAMIZ İHTİYACI “42.000 KG.SİYAH KAUÇUK HAMURU ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR.

İHALE KAYIT NUMARASI : 2016 / 416510

1-İdarenin

a) Adresi : T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad.No:195/C ESKİŞEHİR

b) Telefon numarası : 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478

c) Faks numarası : 0 222 230 59 15

ç) Elektronik posta adresi(varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı : 42.000 kg. SİYAH KAUÇUK HAMURU ALIMI

( KAU –TŞ – 014 – K Nolu Teknik Şartnameye Göre )

0,5 mm lik 17.000 kg. / 2 mm lik 8.000 kg. / 4 mm lik 17.000 kg.

b)Teslim Yeri : Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı

c)Teslim tarihi : Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra,

1.Parti KASIM 2016 ayı 4.Hafta – 21.000 Kg.

2.Parti MART 2017 ayı 1.Hafta – 21.000 Kg. olarak teslim edilecektir.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer : Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu

b)Tarihi ve Saati : 31.10.2016- Pazartesi – Saat : 14:00

c)İhale Usulü : Açık İhale Usulü

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde uygulanacak kriterler:

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve 8.maddelerinde belirtilmiştir.

5- İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş.Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/C-Eskişehir adresinde görülebilir ve 75.-TL . ( Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 75.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. – Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001 5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000 0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANK- TAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

6- Teklifler, 31.10.2016- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.

8- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 ( otuz )takvim günü olmalıdır.

10- Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş.Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya kısmen yapmakta serbesttir.

11- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR