Yazdır

İZMİR KUZEY BÖLGESİ TÜRKİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

18 aylık biyomedikal tüketim malzemesi alımı ihalesi düzeltme ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498670
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Kayıt No : 2016/498084
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Tarihi : 23.12.2016 10:00
İhale Alt Birimi : İzmir Kuzey Bölgesi Türkiye Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği
İhale Türü : Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KAMU HASTANE BİRLİĞİ (KUZEY) SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU


2017 - 2018 YILLARI 18 AYLIK BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEME ALIMI ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2016/498084
1- İdarenin
a) Adresi : SÜMER MAH. 451 SOK. NO:2 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324443501 - 2322469022
c) Elektronik posta adresi : khb35k.malisatinalma@saglik.gov.tr
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 23.11.2016 - 3237
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : YENİ ASIR - 22.11.2016
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İdari şartnamemizin;
8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”
İhale ilanının;
“6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %5 (beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.” Maddelerinde yerli isteklilere uygulanacak fiyat avantajı oranı sehven %5 olarak belirtilmiş olup, TKHK Kurumunun 25.04.2016 tarih, 999 sayılı yazısı gereğince yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %15 (Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanması gerekmektedir.
Bu nedenle İdari şartnamenin
8.1. maddesi ve ihale ilanının 6. Maddesinde yerli malı teklif eden istekliye uygulanacak fiyat avantajı oranı %15 (Onbeş) olarak değiştirilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR