İZMİR TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR)

Taşınmazın kiraya verilmesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00495337
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 29.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
15.12.2016 14:00
Son Başvuru Tarihi ve Adresi
:
15.12.2016 saat 12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, Bahariye mahallesinde bulunan; 409 pafta, 160 Ada, 31 parseldeki 68,00 - 284,00 - 35,00 - 34,00 - 61,00 - 90,00 (Zemin 484,00 m²+2.nci kat 88,00 m²)toplam 572,00 m² kapalı alan,1.175,00 m² açık alan taşınmaz “Cafe, Restoran, Pastane, Müze, Çay Bahçesi, Büfe, İşyeri, Kış Bahçesi,WC,vb.”olarak kullanılmak üzere (KDV hariç) 34.000,00 TL/AY (otuz dört bin- Türk Lirası) Muhammen bedel üzerinden “Kapalı Teklif Usulü” ile ihaleye çıkılmak suretiyle 31.12.2021 tarihine kadar kiralanacaktır.

 1. İhale 15.12.2016 PERŞEMBE günü saat: 14.00’da TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonunca yapılacaktır.

 1. İhaleye katılmak isteyenler, Şartname bedelini ödeyerek en geç 13.12.2016 SALI günü saat:16.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğü’nden Şartnameyi teslim alacaklardır. Belirtilen tarih ve saatten sonra şartname satışı yapılmayacaktır.

 1. İhaleye katılmak isteyenler, İhale dosyasını en geç 15.12.2016 PERŞEMBE günü saat:12.00'a kadar TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü Taşınmaz İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

 1. İhale konusu taşınmaz için Sözleşme imza tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere sözleşme akdedilecektir.

 1. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir.

 1. İhaleye ait dökümanlar taşınmazın bulunduğu mahaldeki Gar - İstasyon Şefliklerinde veya TCDD İzmir 3.Bölge Emlak ve İnşaat Müdürlüğünde ücretsiz görülebileceği gibi, TCDD 'nin “www.tcdd.gov.tr” internet adresinde de görülebilir.

 1. İhaleye Katılacak İsteklilerden;
  1. Geçici Teminat miktarı: 100.000,00 TL (Yüz bin-Türk lirası) olup nakit yatırılması halinde en geç ihale günü saat 12.00’a kadar 3. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair makbuz,
  2. İhale Şartname Bedeli 1.000,00 TL+KDV (bin -Türk Lirası + KDV) olup şartnamenin, satın alındığına dair makbuz,
  3. İsteklilerin 2016 Yılı için bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerine borcunu olmadığına veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kaydı bulunmadığına dair taahhütname,
  4. Gerçek Kişilerden;
   • 7 (a), 7 (b), 7(c) maddelerinde belirtilen belgeler,
   • İkametgâh İlmühaberi
   • Nüfus Cüzdan Sureti
   • Noter tasdikli imza sirküleri,
   • Sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge, ( Sabıka kaydının olması halinde Mahkeme Kararı ile birlikte verilecektir.)
   • Esnaf ve Sanatkârlar Odasından veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış faaliyet belgesi, kayıtlı değil ise kaydının olmadığına dair belge veya taahhütname,

 1. Tüzel Kişilerden;
  • 7 (a), 7 (b), 7 (c) maddelerinde belirtilen belgeler,
  • Yetkilinin noter tasdikli yetki belgesi, imza sirküleri ve nüfus cüzdan suretleri,
  • Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti, Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan ortaklık ve sermaye durumlarının ihalenin yapıldığı tarihte geçerliliğini koruduğunu belirtir belge,
  • Tüzel kişiliğe ait, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odasına ait kayıt belgesinin aslı veya aynı odadan alınmış ihalenin yapıldığı yıl vizesini içeren kimlik kartı,

 1. Ortak Girişim olması halinde;
  • Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin 7 (a), 7 (b), 7 (c) ile 7 (d ) veya 7 (e) maddelerindeki belgeler, şartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmış ve tescil edilmiş ortaklığa ait sözleşme.
 2. Türkiye 'deki tebligat adresi ( Şartname eki örneğine göre ),
 3. İsteklilerin vekaleten temsil edilmesi halinde, vekilin Noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ve Nüfus Cüzdan fotokopisi,
 4. Şartname eki Özel Şartlarda (olması durumunda ) istenilen belgelerin verilmesi ve koşulların sağlanması,
 5. Teklif Mektubu,

İstenilen belgelerin tümü son altı ay içinde alınmış asılları veya noter tasdikli suretleri olacaktır.

 1. Posta ile yapılan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yapılmayan, ihalenin esasını değiştirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 1. Yapılan İhaleden sonuç alınamaması ve/veya ihaleye katılımın olmaması halinde aynı şartlarla Taşınmaz İhale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Aşağıda belirtilen gün ve saatlerde istekliler arasında PAZARLIK YÖNTEMİ uygulanacaktır.

 1. İhale tarihinden itibaren on beş gün içerisinde istekli olması durumunda 30.12.2016 CUMA günü, saat: 14.00’da, pazarlık yöntemi uygulanacak olup, talipli çıkmaması veya sonuç alınamaması halinde ihale iptal edilecektir.

 1. TCDD bu ihalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Bu nedenle de bu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte, dilediği istekliye ihale etmekte veya ihaleyi dilediği usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir. Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

A D R E S :

TCDD İZMİR 3. Bölge Müdürlüğü

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü - Alsancak Gar / İZMİR

TEL: 0 (232) 464 31 31 dahili 4408 veya 378

FAX: 0 (232) 464 88 76

İNTERNET ADRESİ: www.tcdd.gov.tr.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR