Yazdır

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Reklam alanlarının kiraya verilmesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494505
Şehir : Balıkesir / Altıeylül
Yayınlandığı Gazeteler

KÖRFEZDE HAKİMİYET 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÖRFEZDE HAKİMİYET 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhalenin Yapılacağı Yer : Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli Spor Salonu Eğitim ve Toplantı Salonu
İhale Tarihi : 06.12.2016 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BALIKESİR GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

REKLAM HAKLARI İHALE İLANI

1- Spor Genel Müdürlüğü Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Edremit Spor Salonunda bulunan aşağıda belirtilen reklam alanlarında 2016 - 2017 sezonunda lig müsabakalarında reklam sergileme hakları Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliğinin 39/a maddesi gereği, Spor Genel Müdürlüğünün 31.03.2006 tarih ve 295 sayılı genelge ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğünün talimatlarına göre aşağıdaki tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

2- Reklamların Sergilenme Süresi: Sözleşme imza tarihi itibariyle bir (1) yıldır.

3- İhalenin Yapılacağı Yer: Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kurtdereli Spor Salonu Eğitim ve Toplantı Salonu.

4- İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde, Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili serviste veya www.balıkesir.gsb.gov.tr adresinde görülebilir.

5- 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde sayılanlar ihaleye doğrudan veya dolaylı katılamazlar. Ayrıca, İdareye borçlu firmalar ihaleye katılamazlar.

6- İstekliler aşağıdaki ihalelerden istediğine katılıp katılmamakta serbesttir. İstekli hangi ihaleye katılmak istiyorsa söz konusu tarih ve saatte ihale salonunda istenilen evraklar ile birlikte hazır bulunması veya İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

7- Muhammen bedele %18 KDV, %5 pay ve %09,48 damga vergisi dahil değildir.

8-İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) Geçici teminat bedeli (Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde bulunan Balıkesir Merkez Ziraat Bankası IBAN TR 48 000 10 000 45 372 847 43 5001 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat dekontu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen diğer değerler)

b) Kanuni ikametgâh belgesi,

c) Nüfus cüzdan fotokopisi,

ç) Adli sicil kaydı yoktur belgesi(vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir)

d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsü,

e) İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan alınmış üye olduğuna dair kayıt, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesi,

f) Şirket veya ortaklıkta temsile yetkili kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

*** İstenilen belgeler son üç (3) ay tarihli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte ihale tarih ve saatinde hazır bulunması veya ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı kanunun 37’nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla teslim etmeleri gerekmektedir.

TESİS ADI

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

Edremit Spor Salonu Saha Kenarı 126m2 - 1 Adet Orta

Daire - 2 Adet Ceza Atış Yarım Daireleri

36.200,00TL

1.086,00TL

06.12.2016

15.00

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR