NEVŞEHİR DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir defterdarlığından kiralık tarım arazileri

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00485569
Şehir : Nevşehir / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 25.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
25.01.2017 17:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN

4706 sayılı Kanunun ek-3 maddesi ile 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında mülkiyeti Hazineye ait olup, aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere 49 yıllığına tarımsal amaçlı olarak irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere 1 yıllığına bedelsiz ön izin ihalesi yapılacaktır.

İLİ

İLÇESİ

MAH/KÖY

VASFI

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜM

(m²)

İMAR DURUMU

FİİLİ DURUMU

KOMİSYONA SON BAŞVURU TARİH VE SAATİ

İLK YIL İRTİFAK HAKKI BEDELİ

RAYİÇ BEDEL

(TL)

Nevşehir

Merkez

Bekdik 4.Mıntıka Mah.

Arsa

3071

1

4.351,76

Uygulama imar planı içerisinde (Bağ- bahçe alanı )

Boş

25.01.2017 -17.00

1.306,00TL

1.087.940,00

Nevşehir

Merkez

Bekdik 4.Mıntıka Mah.

Arsa

3076

9

3.950,17

Uygulama imar planı içerisinde(Bağ-bahçe alanı)

Boş

25.01.2017-17.00

1.186,00TL

948.040,80

Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartları :

1-Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) firma adı, yatırımın konusu, kapasite gibi yatırımın karakteristik değerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

2-İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı taşınmazın rayiç değerinden az olmayan,

3- Yatırım tutarının %20 sine kadar net öz kaynağa sahip olan,

4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00.TL (OnmilyonTL)’ yi aşan yatırımlarda, fizibilite raporu ve finans tablosu veren,

Yatırımcılar yararlanabilecektir.

Başvuru Şekli ve Diğer Hususlar :

1- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar’ ın ekinde yer alan: a)1 No.lu Talep Formu, b) 2 No.lu Yatırımcılardan İstenecek Belgeler Listesinde yer alan belgeler, c) Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu, d) Nevşehir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak olan 1.000,00 TL ( Bin TL.) başvuru bedeli makbuzu ile birlikte 25.01.2017 tarihi saat 17:00’a kadar başvurmaları gerekmektedir.

2- Başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere ön izin verileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.

3- Başlangıçta 1 yıllığına bedelsiz ön izin verileceğinden, İlk yıl İrtifak hakkı bedeli; irtifak hakkı tesis edilinceye kadar geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ( Tarım Ürünleri ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.

4- Ek-1 talep formu, Ek-2 Yatırımcılardan istenilecek belgeler, Ek-6 Yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere, www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınabilir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR