Yazdır

ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ME

Düzeltme ilanı( Müze ve örenyerleri gişelerinin kiraya verilmesi )

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450758
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
POSTA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRRİYET 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HÜRRİYET 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SABAH 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 22.11.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 10. Kat Toplantı Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, PAZARLIK USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiş) Müze ve Örenyeri için ‘Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” İfadesi, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) ‘Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” şeklinde;
İhale Türü : Kiraya Verme
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

İdarenin Adı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü

İhale Konusu

Müze ve Örenyeri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi

İhale Tarihi

22 Kasım 2016

İhale Yeri

Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 10. Kat Toplantı Salonu

İrtibat Bilgileri

Adresi: Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 50 06530 Çukurambar Çankaya ANKARA

Telefon numarası: (312) 309 49 53 - (312) 309 49 54

Faks numarası: (312) 312 21 25

Düzeltmeye konu ilanın yayınlandığı Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı

07 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete

07/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak ilan edilen ihale duyurusunda sehven yer alan

  1. “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 370 (üçyüzyetmiş) Müze ve Örenyeri için ‘Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” İfadesi, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 376 (üçyüzyetmişaltı) ‘Müze ve Örenyeri için “Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi’ yapılacaktır.” şeklinde;
  2. “Tahmin edilen bedel, 887.228.270,41-TL(sekizyüzseksenyedimilyonikiyüzyirmisekiz binikiyüzyetmiş TürkLirası kırkbirKuruş) ’dir.

Geçici teminat tutarı, 26.616.848,11(Yirmialtımilyonaltıyüzonaltıbinsekizyüzkırksekiz Türk Lirası onbir Kuruş)dir.” ifadesi,“Tahmin edilen bedel, 965.002.937,93-TL(dokuz yüz altmış beş milyon iki bin dokuz yüz otuz yedi TürkLirası doksan üç Kuruş) ’dir.

Geçici teminat tutarı, 28.950.088,14-TL (Yirmi sekiz milyon dokuz yüz elli bin seksen sekiz Türk Lirası on dört Kuruş)dir.” şeklinde düzeltilmiştir.

İhale dokümanında herhangi bir değişiklik yapılmamış olup tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen ilan metnindeki hususların esas alınması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR