BATMAN İL ÖZEL İDARESİ

Kum-çakıl sahası kiraya verilecektir

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622932
Şehir : Batman / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BATMAN SONSÖZ 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BATMAN ÇAĞDAŞ 23.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
05.07.2017 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer
:
İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BATMAN VALİLİĞİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 1. Mülkiyeti Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan Batman İli, Merkez, Yeniköy Köyü sınırları dahilinde bulunan 10.000,00 M2 yüzölçümlü taşınmaz malın 15.960,00 M3 rezervli Kum-Çakıl Sahası ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 5 yıl müddetle kiraya verilecektir.
 2. İhale 05.05.2017 Çarşamba günü saat 10:15’de İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
 3. İşin muhammen bedeli KDV hariç 244.188,00 – TL’dir.
 4. Geçici teminatı 7.326,00-TL ‘dır.
 5. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki belgeleri;
 1. Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi
 2. İkametgah il muhabere
 3. İhaleye iştirak edeceklerin tüzel kişilik yada şirket olmaları halinde Ticaret Odalarından alacakları Ticaret siciline kayıtlı Şirket Ortaklarını belirtir belge ile birlikte, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noterce tasdik edilmiş yetki belgesini,
 4. Başkası adına ihaleye katılacakların Noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
 5. İlimiz, Merkez, Yeniköy Köyü sınırları dahilinde bulunan Kum-Çakıl sahasının tahmini ihale bedeli KDV hariç 244.188,00-TL olup, geçici teminat 7.326,00-TL’dir.
 6. İhaleye katılacaklar geçici teminatı T.C. Halk Bankası Batman Şubesindeki 07000007 nolu emanet hesabına yatırdıklarına dair makbuz veya banka teminat mektubu ile teknik şartnamede istenilen belgeleri ihale saatinden önce ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
 1. Bu işe ait şartname mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde görülebilir.
 2. İhaleye katılacak gerçek kişilerle tüzel kişilerin ve şirketlerin gerek kendilerinin gerekse hissedarların veya hissedarı bulundukları diğer şirketlerin İdaremizle kira borcu nedeniyle ihtilafa düşmüş olup, haklarında yasal işlem yapılmış olanlar, tahliye davası açılmış olanlar ile kiracılık ilişkisinden dolayı İdareye borçlu bulunanlardan, mevcut borçlarının tamamını her türlü masraf ve faizleri ile birlikte defaten ödemedikçe bu ihaleye katılamazlar.
 3. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 4. İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR