EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Güven park içerinde led ekran tv yeri ihale usulüyle kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
09.12.2016 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Encümen huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA-EREĞLİ BELEDİYESİNE AİT

LED EKRAN TV YERİ KİRALAMA İHALE İLANIDIR

MADDE 1- Kazancı Mahallesi Güven Park İçerisinde Bulunan 2m2 Alanlı LED Ekran TV Yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

MADDE 2- Kiraya verilecek yerin 1 (Bir) yıllık muhammen kira bedeli KDV dâhil 9.750,00 TL olup, Geçici teminat 1.000,00 TL’dir.

MADDE 3- İhale 09.12.2016 tarihinde Cuma günü saat 14.00’ de toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

MADDE 4- İhaleye Girebilme Şartları; İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A.İstekli Gerçek Kişi İse;

1.) Başvuru dilekçesi.

2.) Kanuni ikametgâhı olması (Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak İkametgâh İlmühaberi) varsa telefon ve Faks numarasını bildirmesi,

3.) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

4.) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

5.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti,

6.) Vergi Sicil Kaydı.

7.) Vergi Borcu Yoktur Belgesi

8.) Sabıka kaydı(yüz kızartıcı suçlardan dolayı sabıka kaydı olanlar ihaleye katılamazlar)

9.) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu ve 100,00TL (Yüz Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzunu dilekçe ekine koymaları,

10.) İhaleye katılacak olan kişilerin ticaret odası veya esnaf odası kaydı bulunması gerekir.

B) İstekli Tüzel Kişilik İse;

1.) Başvuru dilekçesi.

2.) İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

3.) Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve vekile ait imza sirküleri,

4.) Vergi Sicil Kaydı.

5.) Vergi Borcu Yoktur Belgesi.

6.) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

7.) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

8.) Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırıp aldıkları makbuzu ve 100,00TL (Yüz Türk Lirası) tutarındaki şartname alındı makbuzunu dilekçe ekine koymaları şarttır.

MADDE 5- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.

MADDE 6- İhalenin yapılamaması halinde 16.12.2016 tarihinde Cuma günü aynı şartlarda ve aynı yerde 2.defa ihale edilecektir.

MADDE 7- Şartname mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR