KARAİSALI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrika kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715478
Şehir : Adana / Karaisalı
Semt-Mahalle : SELAMPINAR MAH. / KARAİSALI
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MEDYA YENİGÜN 09.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.12.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karaisalı Hükümet Konağı 1.Katta bulunan SYD. Vakfı Döner Sermaye bürosu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
SYD VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Adana ili Karaisalı İlçesi Selampınar Mahallesinde bulunan mülkiyeti SYD. Vakfı Döner Sermaye İşletmesine ait 515 ada 1 parsel üzerinde bulunan 3000 M2 kapalı alana sahip Fabrikanın 28.12.2017 Perşembe günü saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Karaisalı Hükümet Konağı 1.Katta bulunan SYD. Vakfı Döner Sermaye bürosunda toplanacak ve SYD. Vakfı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca oluşturulacak komisyon huzurunda 10(ON) yıllığına kiraya verilecektir.
1-Kiraya verilecek olan Fabrikanın yıllık tahmini kira bedeli 69.500,00-TL(altmışdokuzbinbeşyüz-TL)+%18 KDV, geçici teminat miktarı ise 20.850,00-TL(yirmibinsekizyüzelli-TL)’dir.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin Geçici teminat Makbuzu veya Geçici Teminat Mektubu, İkametgah İlmuhaberi, nufus cüzdanı örneği, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin noterden tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, Tüzel kişilerde ise İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan(2017) yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
3-Söz konusu kiralama işine ait şartname ve ekleri mesai günü ve saatleri dahilinde SYD.Vakfı Döner Sermaye İşletmesi bürosunda görülebilir. İhaleye katılacaklar 50,00-TL karşılığında dosya almak zorundadır.
4-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.05.12.2017
TLF:322 551 20 14
FAX:322 551 20 69
SYD VAKFI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR