ANKARA POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT)

Çay ocaklarının işletme hakkı kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623460
Şehir : Ankara / Yenimahalle
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARİ HAYAT 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017 /302112
İhale Tarihi
:
29.06.2017 10:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANKARA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Ana ve Ek Hizmet Binaları), Ankara PTT Başmüdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, PTT Bank Daire Başkanlığı, Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Babaharman Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü, Çankaya Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü, Etimesgut Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü, Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü’ne binalarındaki çay ocaklarının işletme hakkı kiraya verilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017 /302112
1- İdarenin

a)- Adresi : Eşref Bitlis Caddesi No : 8 06102/ANKARA
b)- Telefon - Faks Numarası : 0312 307 51 79 Faks : 0312 343 28 89
2- İhale Konusu Hizmetin
a)- Niteliği, Türü ve Miktarı :

1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 1006 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtilen şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı (Ana Bina 3. kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 83 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.
 2. Çay Ocağı (Ana Bina 8. kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 47 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.
 3. Çay Ocağı (Ek Bina F Blok 1. kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 190 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
 4. Çay Ocağı (Ek Bina F Blok 4. kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 155 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
 5. Çay Ocağı (Ek Bina E Blok 3. kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 237 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
 6. Çay Ocağı (Mustafa Kemal Mah. 5.kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 98 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.
 7. Çay Ocağı (Mustafa Kemal Mah. 6.kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 98 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.
 8. Çay Ocağı (Mustafa Kemal Mah. 11.kat) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 98 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.

2. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 90 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 90 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 150 katıdır.


3. PTT Bank Daire Başkanlığı Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 177 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 177 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.4. Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 149 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 149 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır. (Günlük ortalama Kursiyer sayısına göre hesaplanmıştır.)


5. Ankara PTT Başmüdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 1533 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı (Mutfak Katı-Kafeterya): Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 511 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.
 2. Çay Ocağı (Yapı ve Teknik İşler Bölümü) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 511 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.
 3. Çay Ocağı (Bahçe Bölümü) : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 511 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.


6. Babaharman Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 273 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 273 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.


7. Çankaya Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 283 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 283 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.


8. Etimesgut Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 204 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 204 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.


9. Kargo İşleme Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası
Toplam çalışan personel sayısı 478 kişidir.
Her çay ocağı başına düşen ortalama personel sayısı dikkate alınarak aşağıda belirtildiği şekilde kira hesaplanacaktır.

 1. Çay Ocağı : Çay ocağının aylık kirası, personel sayısı 478 kişi olduğundan, sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 600 katıdır.


b)- İşin Süresi : İşin süresi 15.07.2017 tarihinden itibaren iki yıldır


3- İhalenin
a)-Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi No : 8 Kat : 2 Toplantı Salonu Yenimahalle / ANKARA
b)- Tarihi ve Saati : 29/06/2017 Perşembe günü saat : 10.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a)- Teklif mektubu.
b)- Kanuni ikametgah belgesi.
c)- Tebligat için adres beyanı.
d)- Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,
e)- Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,
Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
f)-Tüzel kişi olması halinde; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
g)- Şartnamenin 11 inci maddesinde yazılan geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz.
h)- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
5- Her bir çay ocağı için 250,00-TL olmak üzere toplam 18 çay ocağı için 4.500,00. TL. geçici teminat makbuz karşılığı nakit olarak vezneye yatırılır.
6-İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi No:8 Kat:-1 Yenimahalle/Ankara adresinde görülebilir ve vergi dâhil 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler, 29 /06/2017 günü saat:10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verilecektir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR