DERİNCE BELEDİYE BŞK.

Atm yeri kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00452483
Şehir : Kocaeli / Derince
Yayınlandığı Gazeteler

DERİNCE EKSPRES 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DERİNCE EKSPRES 19.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
26.10.2016 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Derince Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

1- Mülkiyeti Derince Belediyesine ait aşağıda tabloda belirtilen 4 (Dört) adet ATM yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ve 46. maddelerine göre ‘‘Açık Teklif Usulü’’ ile 2 yıl 3 aylığına kiralanması amacıyla ihalesi yapılacaktır.

2- İhale, 26.10.2016 Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak olup tablodaki sıraya göre Çenedağ Mah., Denizciler Cad., Belediye Hizmet Binası, No:83, K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale edilecek 4 (Dört) adet ATM yerinin muhammen bedeli, Geçici teminatı ve ödeme şekli aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Mahalle

Kullanım Alanı

Cinsi

Kiraya verilecek yerin Adres ve Mevkii

Kira Süresi

Ödeme Şekli

Muhammen Bedeli Aylık

Geçici Teminat (%3)

1

Yenikent

6m²

Atm Yeri

Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Venüs İş Merkezi karşısındaki 1985 parsel üzerinde bulunan 4 nolu ATM yeri

2 yıl 3 ay

2 yıl 3 aylık Peşin

1,175.00 TL

951.75 TL

2

Yenikent

6m²

Atm Yeri

Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzeri Galaksi İş Merkezi yanındaki 1988 parsel üzerinde bulunan 1 nolu ATM yeri

2 yıl 3 ay

2 yıl 3 aylık Peşin

1,175.00 TL

951.75 TL

3

Deniz

6m²

Atm Yeri

Hürriyet Cad. üzerinde 2422 ada, 6 parselde bulunan ATM yeri

2 yıl 3 ay

2 yıl 3 aylık Peşin

1,250.00 TL

1,012.50 TL

4

Çınarlı

6m²

Atm Yeri

Önder Caddesi, 2689 ada 11 parselde bulunan Çınarlı Mahalle konağının yanındaki ATM yeri

2 yıl 3 ay

2 yıl 3 aylık Peşin

425.00 TL

344.25 TL

4- İhaleye katılmak isteyenlerden;

4.a) Gerçek Kişiler :

4.a.1) Noter tasdikli imza beyannamesi (Asıl), 4.a.2) Nüfus Kayıt Örneği 4.a.3) İkametgah Senedi 4.a.4) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 4.a.5) Vekâleten katılması halinde vekilin Noter tasdikli vekâletnamesi (Asıl) ile sadece vekilin Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl), 4.a.6) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) 4.a.7) Derince Belediyesinden “borcu yoktur belgesi” 4.a.8) Katılımcı tarafından imzalı şartname

4.b) Tüzel Kişiler :

4.b.1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Asıl) 4.b.2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2016 yılına ait oda kayıt belgesi (Asıl) 4.b.3) Ticaret Sicil Gazetesi 4.b.4) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz (Asıl) 4.b.5) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Asıl) 4.b.6) Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza beyannamesi örneği (Asıl) 4.b.7) Derince Belediyesinden “borcu yoktur belgesi” 4.b.8) Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı 4.b.9) Katılımcı tarafından imzalı şartname

4.c) Diğer Şartlar :

  1. Söz konusu ihale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenen bütün bilgi ve belgelerin (geçici teminat belgesi dâhil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir.
  2. İhale dosyası, İdare adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden ücretsiz alınacak ve dosya imza karşılığı istekli veya yetkili vekillerine verilecektir.
  3. Derince Belediyesine borcu bulunan özel ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar. Ancak borçlarını ödediklerine dair makbuzun ibrazı halinde ihaleye katılabilirler. İhaleye katılmak isteyen taliplilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Biriminden “Borcu yoktur belgesi” almaları zorunludur.

d) İstekliler istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihalenin yapılacağı 26/10/2016 Çarşamba günü, saat 10:30’a kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü encümen kalemine verilebileceği gibi iadeli taahhütlü olarakta gönderilebilir.

5)Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği takdirde ihaleyi yapmayabilir.

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR