Yazdır

İZMİR KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Şoför, temizlik ve ofis personeli hizmet alımı işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00498576
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 01.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Tarihi : 14.12.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI

İZMİR KALKINMA AJANSI

Şoför, Temizlik ve Ofis Personeli Hizmet Alımı işi Herkese Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

: Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 Pasaport - İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0232 489 81 81 – 0232 489 85 05

c) Elektronik posta adresi

: info@izka.org.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 2 Şoför, 2 Temizlik Görevlisi, 5 Büro Görevlisi, 1 Santral Görevlisi, 1 Grafiker, 1 Çevirmen-Sosyal Medya Uzmanı Hizmet Alımı

b) Yapılacağı yer

: İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir

c) Süresi

: 12 (on iki) ay

3-İhalenin

a) Usulü

: Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları‘nın 10. maddesi doğrultusunda Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı yer

: İzmir Kalkınma Ajansı Hizmet Binası

c) Tarihi

d) Saati

: 14/12/2016

: 14:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dokümanları olan ve Ajans hizmet binasında görülebilen idari ve teknik şartnamelerde belirtilmektedir.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı Ajans hizmet binasında görülebilir ve 100 (Yüz) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dosyası satış bedeli Ajansın T.C. Ziraat Bankası Efes Şubesi “TR85 0001 0013 3346 6260 1050 71” IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.

7-Teklifler 14/12/2016 saat 14:00’e kadar Ajans’a verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanacak gecikmelerden Ajans sorumlu tutulamaz.

8-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

10- İzmir Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığından, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR