Yazdır

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI

Şeker fabrikası kampanya dönemi hizmet alımları

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00635641
Şehir : Kastamonu
Yayınlandığı Gazeteler

KASTAMONU DOĞRUSÖZ 14.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhalenin Yapılacağı Yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Tarihi : 27.07.2017 14:00
İhale Kayıt No : 2017/343598
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi ve Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı) işleri T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017/343598
1-İdarenin
a) adresi : Taşköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/KASTAMONU
b) telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33
c) elektronik posta adresi : -
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi
b) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası
c) işin süresi - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi ile (± %20 toleranslı 100 gün)
- Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile (± %20 toleranslı 90 gün)
- Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı:15 Kişi ile (±%20 toleranslı 100 gün)
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) tarihi ve saati : 27.07.2017, Saat:14:00

4. İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır
8. İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
9. Yüklenicinin talep etmesi halinde idari şartnamenin 49.2. maddesindeki şartlarla yatacak yer tahsis edilebilecektir.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR