ERZURUM ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Personel hizmeti alınacaktır

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00637451
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 18.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/352229
Niteliği, Türü, Miktarı
:
Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin % 50 fazlası ile Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret üzerinden 44 işçi ile Toplam 93 işçi çalıştırılması işi.
İhale Tarihi
:
01.08.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
FABRİKAMIZ ŞEKER ÜRETİMİ İLE ALAKALI MUHTELİF KISIMLARINDA PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR.


Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden

İhale kayıt numarası* :2017/352229
1-İdarenin
a) adresi : Yeni Mah E80 Karayolu Sok No:114 AZİZİYE/ERZURUM
b) telefon ve faks numarası : 0 442 631 38 46/ 0442 631 30 24
c)elektronik posta adresi (varsa) : erzurumseker@turkseker.gov.tr
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı Fabrikamız 2017-2018 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik ve Pancar Yüzdürme hizmeti 3 vardiya 24 işçi, Kireç ocağının taş ve kok kömürü doldurulması hizmeti 3 vardiya 24 işçi Toplam 48 işçi Asgari Ücretin %25 fazlası Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Mühendisi 1 işçi Asgari ücretin % 50 fazlası ile Kristal şeker ambalajlama hizmeti 3 vardiya 33 işçi, Atıksu Arıtım Tesisi 3 vardiya 11 işçi düz asgari ücret üzerinden 44 işçi ile Toplam 93 işçi çalıştırılması işi.
b) yapılacağı yer :Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğü
c) işin süresi :2017-2018 Kampanya dönemi
Meydan Temizlik ve pancar yüzdürme.110 gün
Kireç Ocağının taş ve kok kömürü doldurulması.110 gün
Kristal Şeker Ambalajlama hizmetleri 110 gün,
Atıksu Arıtım Tesisi 110 gün
.
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Erzurum Şeker Fabrikası Ofis Binası
b) tarihi ve saati : 01.08.2017 Saat: 10:30


Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi Meydan Temizlik, Pancar Yüzdürme, Kristal şeker ambalajlama, Kireç ocağının taş ve kok doldurulması ve Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi işinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5-İhale dokümanı Erzurum Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı [aynı adresten] temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6-Teklifler, [01.08.2017], saat [10:30]’a kadar Erzurum Şeker Fabrikası Haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulmayacaktır.)
7- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11- Bu ihale (Ceza yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3.maddesi (g) bendine istinaden 4734 Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kanununa tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR