TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Makinalı ray alın kaynağı hizmeti alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00708714
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
FIRAT 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/610454
Niteliği, Türü, Miktarı
:
3250 ADET GERİLİM ALINARAK MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET  ALIMI İŞİ 
İhale Tarihi
:
19.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosu
İhale Usulü
:
İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BASKİL-MADEN İST. ARASI İLE MURATBAĞI-PALU İST. ARASINDA 3250 ADET GERİLİM ALINARAK MAKİNALI RAY ALIN KAYNAĞI HİZMET ALIMI İŞİ 19/12/2017 TARİH, SAAT : 14.00’DA 3/G AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR.

TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğünden :

İhale Kayıt No: 2017/610454

1-İdarenin:
a) Adresi : TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası :0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası :0 422 2124816
d) Elektronik Posta Adresi :5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr

2-İhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD 5.Bölge Müdürlüğü mıntıkası; Baskil-Maden İst. Arası ile Muratbağı-Palu İst. Arasında 3250 Adet Gerilim Alınarak Makinalı Ray Alın Kaynağı Hizmet Alımı İşi,
3- Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
4-Tekliflerin; TCDD.5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği Bürosuna 19/12/2017 tarih, saat: 14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5-İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 5.Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir.
6-Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7-Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.(3g Açık İhale usulü ile yapılacaktır. )
8- Bu İhale İçin Kısmi Teklif verilmez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR