Yazdır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

kristal şeker ambalajlanması hizmeti satın alınacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623012
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 10.07.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İşin Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası 
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2017/305003
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İhale İlanı
Formun Üstü

Kristal Şeker Ambalajlanması İşi Hizmeti Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal şeker Ambalajlanması Hizmeti Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
İhale Kayıt No: 2017/305003
1. İdarenin
a ) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ
b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c ) Elektronik Posta Adresi : elazigseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : (+-%20 toleranslı) 21 kişi ile (2310 yevmiye) Kristal Şeker Ambalajlanması Hizmeti ve Ulusal Bayram ve Genel Tatil 31,5 gün
b ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası
c ) İşin Süresi : 2017 Kampanya Dönemi (+-% 20 toleranslı) 110 gün
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 10.07.2017 - 14:00
4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar:
Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi ( g ) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.
Formun Altı
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR