Yazdır

ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kireç Ocağı tahmil/tahliye ve temizlik işi yaptırılacaktır

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00622976
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 17.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası  
İhalenin Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2017/304280
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Tarihi : 06.07.2017 14:00

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İhale İlanı

KİREÇ OCAĞI TAHMİL/TAHLİYE VE TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞİ

T.Ş.F.A.Ş. ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya Dönemi KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK Hizmeti 4734 Sayılı kanunun 3g maddesi esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.
İhale Kayıt No: 2017/304280
1. İdarenin
a ) Adresi : YURTBAŞI/ELAZIĞ
b ) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414
c ) Elektr
nik Posta Adresi
: elazigseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
2. İhale Konusu hizmetin
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 Kampanya döneminde (± % 20 toleranslı) 110 gün süreli 12 kişi ile (1320 yevmiye) KİREÇ OCAĞI TAHMİL TAHLİYE VE TEMİZLİK hizmeti işlerinin yapılmasıdır. Ulusal bayram ve genel tatil günleri 18 yevmiye.
b ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası
c ) İşin Süresi : İşe başlama tarihi itibariyle işe (± % 20 toleranslı) 110 gün
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b ) Tarihi - Saati : 06/07/2017 - 14:00
4- İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanlar ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
7-Diğer Hususlar :
Bu ihale, ( Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi
( g ) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir.

Formun AltıTÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR