Yazdır

ÇORUM ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Kalite ve işletme kontrol laboratuvarı ve pancar analiz laboratuvarı hizmet alımı işi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00623109
Şehir : Çorum / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ÇORUM HABER 19.06.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 18.07.2017 14:00
İhale Kayıt No : 2017/305847
İhalenin Yapılacağı Yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
Niteliği, Türü, Miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin  toplam 53 işçi ile +-%20 toleranslı 110 gün süresince yaptırılması işidir.
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İşin Yapılacağı Yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

İHALE İLANI
Laboratuvar Hizmetleri Satın Alınacaktır.

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğü

2017/2018 Kampanya Dönemi Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuvarı ve Pancar Analiz Laboratuvarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale kayıt numarası : 2017/305847
1-İdarenin
a) adresi : Ankara Yolu 9.km ÇORUM
b) telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) – Faks: 364 235 04 77
2-İhale konusu hizmetin
a) niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Kalite ve İşletme Kontrol Laboratuarı hizmetlerinin toplam 53 işçi ile +-%20 toleranslı 110 gün süresince yaptırılması işidir.
b) yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Laboratuvarı
c) işin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 110 gün).
3-İhalenin
a) yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM
b) tarihi ve saati : 18/07/2017 Salı günü, saat 14.00

4. İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim günü olmalıdır.
7. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR