BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme İlanı (2017/614879)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00716413
Şehir : Balıkesir
Yayınlandığı Gazeteler

BALIKESİR BİRLİK 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/614879
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
186 Kalem
İşin Yapılacağı Yer
:
Ek 2 (İKİ) Listesinde Belirtilen Sağlık Tesisleri.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2017 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimi. Bahçelievler Mah. 100.Yıl Cad. 289. Sok. Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Kat:1 10100 - Altıeylül/BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


KALİBRASYON HİZMETİ ALINACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2017/614879
1- İdarenin
a) Adresi : BAHÇELİEVLER MAH. 100. YIL CAD. 289. SOK. NO:3 10100 BALIKESİR MERKEZ/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2662430366 - 2662451922
c) Elektronik posta adresi :
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 30.11.2017 - 3496
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : Balıkesir Birlik - 02.12.2017
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 4.3.2 maddesi) “İsteklilerin Metroloji hizmeti sunacak firmaya ait "TS-EN-ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile "TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin" aslını veya idarece onaylanmış suretlerini teklif zarflarının içerisinde sunmaları zorunludur.Kalibrasyon laboratuarlarının Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. Kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.” Hükmü,
İlanın 4.3.2 maddesi) “İstekli firma TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olacaktır ve bu belgenin ihale dosyasında sunulması zorunludur.” Şeklinde değiştirilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR