Yazdır

SİVAS TCDD 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İş makinesi kiralanma hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00450779
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET SİVAS 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 43. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası Sivas-Erzincan Hattı arası muhtelif Km. lerde çalıştırılmak üzere 2 (İki) adet iş makinesi kiralanması hizmet satın alınması işi.
İhale Kayıt No : 2016/416536
İhalenin Yapılacağı Yer : TCDD  Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine  (Giriş kat, 12 nolu oda)
İhale Alt Birimi : TCDD 4. Bölge Müdürlüğü
Muhammen Bedel : 30 TL
İhale Tarihi : 24.10.2016 14:00
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İşin Yapılacağı Yer : Sivas-Erzincan Hattı arası
İhale Usulü : İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

2 ADET İŞ MAKİNESİ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

TCDD İşletmesi Sivas 4.Bölge Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No : 2016/416536

1- İdarenin:

a) Adresi : TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2- İhale konusu işin adı ve miktarı : 43. Yol Bakım Onarım Müdürlüğü Mıntıkası Sivas-Erzincan Hattı arası muhtelif Km. lerde çalıştırılmak üzere 2 (İki) adet iş makinesi kiralanması hizmet satın alınması işi.

3- Yukarıda belirtilen hizmet alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4- Tekliflerin TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 24/10/2016 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)

5- İhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 30,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 nolu oda) temin edilebilir.

6- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

--------------

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR