TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SİVAS ARAÇ BAKIM SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Genel hizmet işlerinin satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00699348
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

HADİSELERLE HAKİKAT 15.11.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/580344
İhale Tarihi
:
11.12.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis MüdürlüğüMal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda)
İhale Usulü
:
İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI İHALELER
İhale Türü
:
Mal Alımı
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


İHALE İLANI
GENEL HİZMET İŞLERİNİN SATIN ALINMASI İŞİ. (TEMİZLİK, TAHMİL, TAHLİYE, KALORİFER KAZAN YAKIMI)HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR


TCDD Taşımacılık A.Ş.
Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:

İhale Kayıt No: 2017/580344

 1. İdarenin:
  a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü
  b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-71983 0 346 221 19 00
  c) Elektronik Posta Adresi : sivasaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
 2. İhale konusu malın adı ve miktarı : 35 işçi ile 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında 12 ay süreyle Genel hizmet işlerinin satın alınması işi. (Temizlik, Tahmil, Tahliye, Kalorifer kazan yakımı) Hizmeti Satın Alınması İşi
 3. Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.
 4. Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosuna (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) 11/12/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu oda)
 5. İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş Sivas Araç Bakım Servis Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon bürosunda (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz Banka Hesap Numaralarına 150,00TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat Ek Bina, 12 nolu oda) temin edilebilir.
 6. Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
 7. Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR