Yazdır

KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Düzeltme ilanı (özel güvenlik hizmeti alım ihalesi)

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00493758
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

RASYONEL HABER 24.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : 32 kişili 12 aylık özel güvenlik hizmet alımı
İhale Tarihi : 16.12.2016 09:00
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhalenin Yapılacağı Yer : Sahipata Mah. Sahipata cad. No:95 Meram/KONYA
İhale Kayıt No : 2016/490723
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

KONYA, EREĞLİ VE AKŞEHİR MÜZELERİNE 32 İŞÇİLİ 12 AYLIK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI

KONYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2016/490723

1-İdarenin

a) Adresi : Aziziye Mah. Aslanlı Kışla Caddesi 5 42030 KARATAY/KONYA

b) Telefon ve faks numarası : 3323534020 - 3323534023

c) Elektronik Posta Adresi : ebazeldogan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :32 kişili 12 aylık özel güvenlik hizmet alımı

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sahipata Mah. Sahipata cad. No:95 Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 - 09:00

4-Düzeltmeye konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale bülteni tarihi: Yayımlanmadı

b)Gazetenin Adı ve Tarihi: Rasyonel Haber Gazetesi 21.11.2016

5- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :

Yukarıda bilgileri verilen ve 21.11.2016 tarihinde yayımlanan İhale İlan Metninin 3. Maddesinin 'b' bendi, 4.1.1.3. Maddesi ve 4.2. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. İlgililere duyurulur.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sahipata Mah. Sahipata cad. No:95 Meram/KONYA

b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 - 09:00

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhale Konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat gereği alınması zorunlu olan belge isteklinin 5188 sayılı kanun ve uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından verilen Özel Güvenlik Şirketi faaliyet ve izin belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vermesi zorunludur.

5188 sayılı kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak alınmış 'ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ' sahibi olmak.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR