Yazdır

MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (CSB)

Düzeltme ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00492285
Şehir : İstanbul / Şişli
Yayınlandığı Gazeteler

SON AN 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 17.12.2016 10:00
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/476396
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

DÜZELTME İLANI

[MARMARA TEMİZ HAVA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ]

[Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünce İşletilen 54 Adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarında Bulunan Cihaz ve Ekipmanların, 2017-2019 Yılları arası(3 Yıl) Bakım-Onarım ve Kalibrasyon Hizmeti Alımı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale kayıt numarası

: 2016/476396

1-İdarenin

a) Adresi

: Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Teşvikiye Mah. Dutlukiçi Sk. No:7/A Şişli / İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:0 212 231 07 21 / 0 212 231 08 69

c) Elektronik posta adresi

:mthm@csb.gov.tr

ç) [Ön yeterlik/İhale] dokümanının görülebileceği internet adresi

:www.ekap.gov.tr.

2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

: 15.11.2016

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:Son An - 17/11/2016

3-Düzeltilen İdari Şartnamenin[7.5.1. Maddesi /b bendi ]

:b) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

yerine

b) İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

olarak değiştirilmiştir.

İhale İlanı [4.3.1 Maddesi] :

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Yerine

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR