MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ambalaj atıklarının toplanması ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00715586
Şehir : Bursa / Mustafakemalpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

MUSTAFAKEMALPAŞA 08.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MÜCADELE 07.12.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde 12 ay boyunca toplanması işi
İşin Yapılacağı Yer
:
Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2017 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN1.İŞİN KONUSU:
Belediyemiz sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne ve Mustafakemalpaşa Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetim Planına uygun olarak toplanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile 12 aylık ihale edilecektir.
2.İHALE YERİ, TARİHİ VE USULÜ:
İhale Yeri : Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı Encümen Odası
Tarihi : 19/12/2017
Saati :11:00
Usulü : İhale yukarıda belirtilen yer ve tarihte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF USÜLÜ ile yapılacaktır.

3.İHALEYE KATILMA ŞARTLARI:
İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:
3.a Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi veya Meslek odası belgesi ile imza sirküleri fotokopi
3.a.a Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.a.b. Gerçek kişi olması halinde ilgili kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, yada ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
3.b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.
3.c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,
3.d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.
3.e.İşi yapacak firmanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayrıştırma Lisansı olması gerekmektedir.
3.f. Tebligat için adres beyanı ile irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi,

4.İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:
Aşağıda belirtilen özel ya da tüzel kişiler ihaleye katılamazlar:
4.a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilenler.
4.b. Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin daha önce yapmış olduğu herhangi bir ihale uhdesinde kalmış olduğu halde sözleşme yapmamış olanlar veya sözleşme yaptığı halde feshine neden olanlar.
4.c. Kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler nezdinde herhangi bir nedenle ihale yasaklısı olanlar.
4.d. Yukarıda belirtilen durumda olanlar veya ortak olduğu şirketler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerlerine ihale yapılmış olsa bile ihale bozularak geçici teminatları, eğer yatırılmış ise kesin teminatları irad kaydedilir ve bunlarla sözleşme imzalanamaz, Sözleşme imzalanmış ise herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın feshedilir.

5.BELGELERİN VERİLECEĞİ YER VE TARİHİ:
Şartnamenin 3.maddesi gereğince verilmesi gereken bilgi ve belgeler 18/12/2017 Saat: 16:00 a kadar Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. 5.a.Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki Ambalaj Atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde 12 ay boyunca toplanması işini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ İhale edilecektir.
5.b.İhale 19/12/2017 günü saat 11.00 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 5.c İhale ile şartname Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İHALE KONUSU İŞ SÜRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT

Mustafakemalpaşa Belediyesi sınırları içerisindeki ambalaj atıklarının, Ambalaj Atıkları Yönetim Planı çerçevesinde toplanması

12 Ay 13.909,42 TL 417,28 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR