Yazdır

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BŞK.

38 adet yüksek gerilim tesisinin (trafo) işletme ve bakım sorumluluğu hizmeti alımı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448641
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

TİCARET 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İşin Yapılacağı Yer : İ.B.B. SARAY BİNA-KONAK (K-1047), BUCA HASAN AĞA BAHÇESİ (K-1327), TOROS İTFAİYE EĞİTİM TESİSLERİ (K-3460), İNCİRALTI REKREASYON ALANI (K-2542), EŞREFPAŞA HASTANESİ (K-3817), BOSTANLI VAPUR İSKELESİ (K-1687), BOSTANLI REKREASYON ALANI (K-3147), AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI-BUZ SPORLARI (K-4393), KÜLTÜRPARK (K-107), KÜLTÜRPARK (K-40), KÜLTÜRPARK (K-413), KÜLTÜRPARK (K-355), KÜLTÜRPARK (K-27), KÜLTÜRPARK (K-265), KÜLTÜRPARK (K-57), KÜLTÜRPARK (K-412), AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ (K-4219), SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI (M-1075), SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI (M-1074), IŞIKKENT HAYVAN BARINAĞI (M-651), DOĞANÇAY MEZARLIĞI (K-1961), HARMANDALI ÇÖP DEPOSU, SEYREK HAYVAN BARINAĞI, YENİ BORNOVA MEZARLIĞI (ERZENE), URLA ÇÖP TRANSFER İSTASYONU, UZUNDERE MERKEZ AMBAR, TÜRKELİ ÇÖP TRANSFER İSTASYONU, IŞIKKENT İTFAYE GÖZETLEME, BERGAMA MEZBAHASI, MERSİNLİ EK HİZMET BİNASI, BERGAMA İLÇE TERMİNALİ, BUCA YENİ GÖKDERE MEZARLIĞI, BERGAMA ARMAĞANLAR KÖYÜ KATI ATIK DEĞERLENDİRME TESİSİ , HALKAPINAR TARİHİ UN FABRİKASI, MAK. İKM. DAİ. BŞK. YERLEŞKESİ /315 SK, BAYRAKLI T. ÖZAL REKREASYON ALANI (K-1969), BERGAMA BAKIRÇAY ŞANTİYESİ, BAYINDIR K. MENDERES ŞANTİYESİ.
İhale Türü : Kiralama ve Hizmet Alımı
İhale Kayıt No : 2016/406624
İhalenin Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Bulvarı No:1 K:4 Oda No: 430 Konak / İZMİR
Niteliği, Türü, Miktarı : BELEDİYEYE AİT 38 ADET YÜKSEK GERİLİM TESİSİNİN (TRAFO) İŞLETME VE BAKIM SORUMLULUĞU( TOPLAM 29710 KVA GÜCÜNDE) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale Usulü : 4734 SAYILI KİK, AÇIK İHALE USULÜ
İhale Alt Birimi : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi : 03.11.2016 14:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


BELEDİYEYE AİT 38 ADET YÜKSEK GERİLİM TESİSİNİN (TRAFO) İŞLETME VE BAKIM SORUMLULUĞU HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/406624

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET BULVARI NO:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2322933977 - 2322933743

c) Elektronik Posta Adresi

:

hizmetalimlari@izmir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BELEDİYEYE AİT 38 ADET YÜKSEK GERİLİM TESİSİNİN (TRAFO) İŞLETME VE BAKIM SORUMLULUĞU( TOPLAM 29710 KVA GÜCÜNDE)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

İ.B.B. SARAY BİNA-KONAK (K-1047), BUCA HASAN AĞA BAHÇESİ (K-1327), TOROS İTFAİYE EĞİTİM TESİSLERİ (K-3460), İNCİRALTI REKREASYON ALANI (K-2542), EŞREFPAŞA HASTANESİ (K-3817), BOSTANLI VAPUR İSKELESİ (K-1687), BOSTANLI REKREASYON ALANI (K-3147), AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI-BUZ SPORLARI (K-4393), KÜLTÜRPARK (K-107), KÜLTÜRPARK (K-40), KÜLTÜRPARK (K-413), KÜLTÜRPARK (K-355), KÜLTÜRPARK (K-27), KÜLTÜRPARK (K-265), KÜLTÜRPARK (K-57), KÜLTÜRPARK (K-412), AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ (K-4219), SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI (M-1075), SASALI DOĞAL YAŞAM PARKI (M-1074), IŞIKKENT HAYVAN BARINAĞI (M-651), DOĞANÇAY MEZARLIĞI (K-1961), HARMANDALI ÇÖP DEPOSU, SEYREK HAYVAN BARINAĞI, YENİ BORNOVA MEZARLIĞI (ERZENE), URLA ÇÖP TRANSFER İSTASYONU, UZUNDERE MERKEZ AMBAR, TÜRKELİ ÇÖP TRANSFER İSTASYONU, IŞIKKENT İTFAYE GÖZETLEME, BERGAMA MEZBAHASI, MERSİNLİ EK HİZMET BİNASI, BERGAMA İLÇE TERMİNALİ, BUCA YENİ GÖKDERE MEZARLIĞI, BERGAMA ARMAĞANLAR KÖYÜ KATI ATIK DEĞERLENDİRME TESİSİ , HALKAPINAR TARİHİ UN FABRİKASI, MAK. İKM. DAİ. BŞK. YERLEŞKESİ /315 SK, BAYRAKLI T. ÖZAL REKREASYON ALANI (K-1969), BERGAMA BAKIRÇAY ŞANTİYESİ, BAYINDIR K. MENDERES ŞANTİYESİ.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2017, işin bitiş tarihi 31.12.2017

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Bulvarı No:1 K:4 Oda No: 430 Konak / İZMİR

b) Tarihi ve saati

:

03.11.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihale benzer iş olarak; Daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş yüksek gerilim tesisi (trafo) işletme bakım onarım hizmetleri kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı (Cumhuriyet Bulvarı No:1 K:4 Oda No: 426 Konak / İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Cumhuriyet Bulvarı No:1 K:4 Oda No: 426 Konak / İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR