ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Küçükbaş hayvan satışı yapılacaktır

ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
35 adet Tahirova Koyunu, 4 adet Saanen Keçisi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde (TETAM Yerleşkesinde Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
CANLI KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SATIŞ İLANI


1-) Aşağıda cinsi, özellikleri belirtilen canlı küçükbaş hayvanların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde (TETAM Yerleşkesinde Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye) yapılacaktır.

S.N Malın Cinsi Yaş Aralığı Adet Tahmini Bedeli TL İhale Tarihi İhale Saati
1 Tahirova Koyunu 10 Ay-5 Yıl 35 47.900,00.-TL 09.12.2019 10:30
2 Saanen Keçisi 10 Ay-1 Yıl 4 4.300,00.-TL 09.12.2019 10:30


Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık ve pedigri bilgileri dikkate alınmıştır.

2-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (Kanuni ikametgâh belgesi),
b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
3-) Her hayvan için ayrı ayrı ihale yapılacaktır. Satış bedelleri üzerinden ihale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar işçilik, nakliye v.b. tüm masraflar alıcıya aittir.
4-) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) Satışın üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası IBAN (TR 240001002294000170005001) numaralı hesabına veya Başkanlığımız mutemedine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.
6-) Her bir hayvan için satış bedelinin kurumumuza ödemesi peşin olarak yapıldığı andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir. Ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana gelebilecek her türlü zarardan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
7-) İhalede belirtilen canlı küçükbaş hayvanlar bulundukları TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye) mesai saatlerinde ücretsiz görülebilecektir.
8-) Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale Mahkemelerince çözümlenir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR