CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Canlı oğlak satışı yapılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00876180
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
700 Baş Damızlık Fazlası Halep Erkek Oğlak canlı ağırlık kg üzerinden 7 (yedi) parti halinde satışı yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Ceylanpınar TİGEM
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İLAN

1- İşletmemiz yetiştirmesi ekli listede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, teslim tarihleri ve geçici teminatları yazılı 700 Baş Damızlık Fazlası Halep Erkek Oğlak canlı ağırlık kg üzerinden 7 (yedi) parti halinde satılacaktır. Halep Erkek Oğlaklar için muhammen fiyat 15,00TL/Kg’dır.
2- İhale, 23.10.2018 günü saat 14.00’de İşletmemiz Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda Ceylanpınar (Merkez) İşletmemizde yapılacaktır. İhale, belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise 30.10.2018 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- İhaleye ait satış listesi aşağıya çıkarılmıştır.

P.NO IRKI CİNSİ MİKTARI 1 BAŞ ORT.
AĞIRLIK
Kg
TAH.TOPLAM CANLI AĞIRLIĞI
(Kg)
MUHAMMEN GEÇİCİ
TEMİNAT (%5)
TESLİM TARİHİ
FİYATI
(TL/Kg)
TUTARI
(TL)
1. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 50 ± % 25 5.000 15,00 75.000,00 3.750,00 29-30/10/2018
2. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 50 ± % 25 5.000 15,00 75.000,00 3.750,00 30-31/10/2018
3. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 50 ± % 25 5.000 15,00 75.000,00 3.750,00 01-02/11/2018
4. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 45 ± % 25 4.500 15,00 67.500,00 3.375,00 05-06/11/2018
5. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 45 ± % 25 4.500 15,00 67.500,00 3.375,00 06-07/11/2018
6. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 40 ± % 25 4.000 15,00 60.000,00 3.000,00 07-08/11/2018
7. HALEP ERKEK OĞLAK 100 Baş 40 ± % 25 4.000 15,00 60.000,00 3.000,00 08-09/11/2018
T O P L A M 700 32.000 480.000,00 24.000,00

4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla bir partiye iştirak edebilecekleri gibi diledikleri sayıda parti için de teklifte bulunabilirler.
5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;
a) Kanuni ikametgâhlarını,
b) Geçici teminatlarını,
c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,
d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.
6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırabilirler.
7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce satılacak Damızlık Fazlası Halep Erkek Oğlakları İşletmemiz Kazıktepe ağıllarında yerinde görebilirler. Sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
8- Damızlık Fazlası Halep Erkek Oğlakların tesliminde kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme yapılacak olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır. Fire düşülmeyecektir.
9- Alıcı firma Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğünde almış olduğu hayvanları kendi işletmeleri üzerine kaydettirdikten sonra ve gerekli sevk evraklarını aldıktan sonra yükleme yapacaktır.
10- Perakende şeklinde teslimat olmayacaktır. Her bir partideki hayvanların tamamı, alıcı tarafından en fazla 3(üç) seferde teslim alınacaktır.
11- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil sokak no:62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Adana, Mersin, Sivas ve Ankara Ticaret Borsası Başkanlıkları ile www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde ve İşletmemizde görülebilir.
İşletmemize ait Telefon No: (0414) 4714974 (5 hat) ve Faks No: (0414) 4714378 ve 4715228’dir.
12- TİGEM 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmayıp, bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında yapılacaktır.
13- İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR