ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

500 tiftik keçisi satılacaktır

ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01018531
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

ŞEHİR GAZETESİ 29.06.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemiz yetiştirmesi 20 baş Reforme Tiftik Teke, 120 Baş Reforme Tiftik Keçisi, 240 Baş Reforme Tiftik Erkek Çebiç ve 120 Baş Reforme Tiftik Dişi Çebiç olmak üzere toplam 500 baş Tiftik keçisi 4 parti halinde, Açık Artırma Usulü İhale ile satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Işıklar Mahallesi TİGEM Küme Evleri –Mahmudiye/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

1- İşletmemiz yetiştirmesi 20 baş Reforme Tiftik Teke, 120 Baş Reforme Tiftik Keçisi, 240 Baş Reforme Tiftik Erkek Çebiç ve 120 Baş Reforme Tiftik Dişi Çebiç olmak üzere toplam 500 baş Tiftik keçisi 4 parti halinde, Açık Artırma Usulü İhale ile satışı yapılacaktır
2-İhale; 11/07/2019 Perşembe günü saat 14.00’de işletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 18/07/2019 Perşembe günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Parti
No

Cinsi

Miktar
(Baş)

Tahmini Toplam Canlı Ağırlık (Kg)

Muhammen Bedel Canlı (TL/Kg)

Muhammen
Tutarı
(TL)

Geçici Teminat %5
(TL)

1

Reforme Tiftik TEKE

20

1.100

13,00

14.300,00

715,00

2

Reforme Tiftik Keçi

120

4.800

12,50

60.000,00

3.000,00

3

Reforme Tiftik Erkek Çebiç

240

8.400

12,50

105.000,00

5.250,00

4

Reforme Tiftik Dişi Çebiç

120

3.600

12,50

45.000,00

2.250,00

TOPLAM

500

17.900

224.300,00

11.215,00


4-İşletmemizin adresi; Işıklar Mahallesi TİGEM Küme Evleri –Mahmudiye/ESKİŞEHİR
5-İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanının olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.

6-İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ve işletmemizde görülebilir.

Ayrıca, 0 222 611 30 29 Numaralı telefondan bilgi alınabilir.

7- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılacağı gibi, işletmenin T.C. Ziraat Bankası Mahmudiye/ESKİŞEHİR Şubesindeki (TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51) iban nolu hesabına yatırılıp alınacak makbuz Mali İşler Şefliğine ibraz edilecektir. Banka teminat mektubu veya para mahiyetindeki kıymetler de Mali İşler Şefliğine teslim edilecektir.

8- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

İLAN OLUNUR.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR