CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.700 küçükbaş hayvan satılacaktır

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115345
Şehir : Şanlıurfa / Ceylanpınar
Yayınlandığı Gazeteler

CEYLANPINAR 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.500 baş ivesi reforme koyun, 200 baş ivesi reforme delibaş dişi toklu ve 1.000 baş ivesi reforme koç canlı ağırlık kg üzerinden 12 (on iki) parti halinde açık artırma usulüyle satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İşletme İdare Binasında
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Ceylanpınar/ŞANLIURFA
İLAN

1- İşletmemiz yetiştirmesi 2.500 baş ivesi reforme koyun, 200 baş ivesi reforme delibaş dişi toklu ve 1.000 baş ivesi reforme koç canlı ağırlık kg üzerinden 12 (on iki) parti halinde açık artırma usulüyle satılacaktır.
İhale ile ilgili muhammen fiyatlar; reforme koyun:14,50TL/Kg., reforme dişi toklu (delibaş): 17,00TL/Kg. ve reforme koç: 17,50TL/Kg’dır.

2- İhale 23.01.2020 günü saat 14:00’da İşletme İdare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhale belirtilen tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 30.01.2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.


3- İhaleye ait satış listesi ve idari şartname www.tigem.gov.tr elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır.


4- İhaleye katılacak müşteriler geçici teminatlarını yatırmak şartıyla ihaleye katılabilirler.

5- Müşteriler ihaleye gelirlerken;

a) Kanuni ikametgâhlarını,

b) Geçici teminatlarını,

c) Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarına dair hâlihazırda faaliyette olduklarını gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini,

d) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmesi gerekmektedir.

6- Müşteriler geçici teminatlarını İşletmemizin T.C.HALK BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına, T.C.ZİRAAT BANKASI CEYLANPINAR ŞUBESİ nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına yatırabilirler.

7- İhaleye iştirak edecek olan müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Müşteriler ihaleye girmeden önce reforme hayvanları İşletmemiz Kazıktepe ağıllarında yerinde görebilirler. Sonradan yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

8- Reforme hayvanların tesliminde kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme yapılacak olup, tartımda İşletmemiz kantarı geçerlidir. Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşıma için gerekli belgelere sahip olacaktır. Fire düşülmeyecektir.

9- Alıcı firma Ceylanpınar İlçe Tarım Müdürlüğünde almış olduğu hayvanları kendi işletmeleri üzerine kaydettirdikten ve gerekli sevk evraklarını aldıktan sonra yükleme yapacaktır.

10- Perakende şeklinde teslimat olmayacaktır. Her bir partideki hayvanların tamamı, alıcı tarafından en fazla 2(iki) seferde teslim alınacaktır.

11- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.

12- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

13- İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR