POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2600 baş reforme hayvan 10 parti halinde satılacaktır

POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01024916
Şehir : Ankara / Polatlı
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE AYRINTI 13.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemiz yetiştirmesi 1800 baş Reforme Merinos Erkek Kuzu,  250 baş Reforme Polatlı Erkek Kuzu, 400 baş Reforme Merinos Koyun, 150 baş Reforme Merinos Erkek Toklu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Satış

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ1- İşletmemiz yetiştirmesi 1800 baş Reforme Merinos Erkek Kuzu, 250 baş Reforme Polatlı Erkek Kuzu, 400 baş Reforme Merinos Koyun, 150 baş Reforme Merinos Erkek Toklu olmak üzere toplam 2.600 baş reforme hayvan 10 parti halinde Açık Artırma Usulü ile işletme Merkezinde satışı yapılacaktır.
2-İhale 23.07.2018 Salı günü saat 14,00’de işletmemiz merkezinde yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, ikinci ihale 30.07.2019 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.


P. No


CİNSİ

Tahmini
Miktar
BAŞ

Tahmini
Canlı
KG.
Muhammen
Geçici
Teminat
TL.% 5
Fiyat
TL/Kg.
Tutar
TL.
1 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 15.000 19.00 285.000,00.- 14.250,00.-
2 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 15.000 19.00 285.000,00.- 14.250,00.-
3 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 15.000 19.00 285.000,00.- 14.250,00.-
4 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 15.000 19.00 285.000,00.- 14.250,00.-
5 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 15.000 19.00 285.000,00.- 14.250,00.-
6 Reforme Merinos Erkek Kuzu 300 13.500 19.00 256.500,00.- 12.825,00.-
7 Reforme Polatlı Erkek Kuzu 250 12.500 19,00 237.500,00.- 11.875,00.-
8 Reforme Merinos Koyun 200 13.000 13,50 175.500,00.- 8.775,00.-
9 Reforme Merinos Koyun 200 13.000 13,50 175.500,00.- 8.775,00.-
10 Reforme Merinos Erkek Toklu 150 10.500 16,00 168.000,00.- 8.400,00.-
TOPLAM 2.600 137.500 2.438.000,00 121.900,00

4- İşletmemiz Konya -Yunak yolu üzeri 54.Km. Polatlı / ANKARA.
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d)Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karanfil Sokak No.62 Bakanlıklar/ANKARA) ile Altınova, Gözlü, Konuklar ve Malya Tarım İşletmeleri ile işletmemizde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir.
Ayrıca, 0 312 632 20 20-21 Numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.
7- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar (7.000,00.-TL.kadar) işletme veznesine yatırılacağı gibi 7.000,00.-TL.’nın üzerindeki teminatlar İşletmenin T.C Ziraat Bankası Polatlı Merkez şubesindeki (IBAN NO:TR54 0001 0000 1105 9943 7852 10 ) numaralı hesabına yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
8- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi gereği istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.
POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR